Συνέχιση αποχής των μελών του ΔΣΛ και στις 27.2.2024, εν αναμονή της Γενικής Συνέλευσης που προγραμματίστηκε να πραγματοποιηθεί στις 26.2.2024 – Καθολική αποχή των μελών του ΔΣΛ την Τετάρτη 28.2.2024, πρώτη επέτειο της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών – Διαφοροποίηση του πλαισίου αποχής την Πέμπτη 22.2.2024, ημέρα που επίκειται η ψήφιση του Σ/Ν για τον ΠΚ και για τον ΚΠΔ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα 20.2.2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 • Συνέχιση της αποχής των μελών του ΔΣΛ και στις 27.2.2024, εν αναμονή της Γενικής Συνέλευσης που προγραμματίστηκε να πραγματοποιηθεί στις 26.2.2024.
 • Καθολική αποχή των μελών του ΔΣΛ την Τετάρτη 28.2.2024, πρώτη επέτειο της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.
 • Διαφοροποίηση του πλαισίου αποχής την Πέμπτη 22.2.2024, ημέρα που επίκειται η ψήφιση του Σ/Ν για τον ΠΚ και για τον ΚΠΔ.

 

Το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας,  αποφάσισε :

α) την περαιτέρω συνέχιση κατά μια επιπλέον ημέρα της αποχής των μελών του ΔΣΛ, ήτοι έως και την Τρίτη 27.2.2024, με το ισχύον μέχρι σήμερα πλαίσιο, εν αναμονή της Γενικής Συνέλευσης των μελών του ΔΣΛ, που προγραμματίστηκε να πραγματοποιηθεί στις 26.2.2024, με θέμα :  «Ενημέρωση του Σώματος για τις εξελίξεις σχετικά με τις κινητοποιήσεις – Λήψη απόφασης για το μέλλον τους».

β) την καθολική αποχή  των μελών του ΔΣΛ την Τετάρτη 28.2.2024, πρώτη επέτειο της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών και

γ) τη διαφοροποίηση του πλαισίου αποχής την Πέμπτη 22.2.2024, ημέρα που επίκειται η ψήφιση του Σ/Ν για τον ΠΚ και για τον ΚΠΔ.

 

Το πλαίσιο της αποχής έχει ως εξής :

 

-Α-

(Πλην 22/2, 23/2 και 28/2 -ιδ. κατωτέρω-) Αποχή από κάθε δίκη (συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων νομικής βοήθειας και αυτεπαγγέλτων διορισμών), καθώς και από έκδοση διαταγών πληρωμής από δάνεια με αιτούσες Τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, καθώς επίσης και από  εντολές προς εκτέλεση στις ανωτέρω υποθέσεις.  Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι η αποχή καταλαμβάνει και τις δίκες ασφαλιστικών μέτρων, ακόμη και όταν έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή.

Η αποχή καταλαμβάνει επίσης τη συμμετοχή Δικηγόρων σε πράξεις εκποίησης και πράξεις αναφορικά με τους πίνακες διανομής πτωχεύσεων (συνδικίες, διαχειριστές αφερεγγυότητας), καθώς και στις επιτροπές στις οποίες μετέχουν ως μέλη (ΣΥΠΟΘΑ, Δασικών Χαρτών κλπ).

 

Κατά τις ημέρες της αποχής:

Θα χορηγείται άδεια από την ορισθείσα επιτροπή:

Α. Για την παράσταση και συζήτηση υποθέσεων (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια)  υπό παραγραφή – προθεσμία .

Β. Για τις ποινικές υποθέσεις:

 • Στις αυτόφωρες διαδικασίες.
 • Στα Κακουργήματα σε περίπτωση κατηγορούμενου που κρατείται κατόπιν καταδικαστικής απόφασης ή προσωρινώς και συμπληρώνεται ο χρόνος κράτησης, καθώς και όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως δεκαπενταετία σε α’ βαθμό ή δεκαοκταετία σε β’ βαθμό.
 • Στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως επταετία, είτε σε α’ βαθμό είτε σε β’ βαθμό.

 

Αδεια δεν απαιτείται για :

 • Καταθέσεις ενδίκων μέσων και βοηθημάτων (αγωγών – διαταγών πληρωμής) – προσφυγών – αιτήσεων ακύρωσης κλπ σε όλες τις διαδικασίες (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια) καθώς και την κατάθεση μήνυσης/έγκλησης (εξαιρουμένων αυτονοήτως των δικογράφων των άνω υποθέσεων με αιτούσες Τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων)
 • Συζήτηση προσωρινών διαταγών (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια).
 • Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
 • Κατάθεση προτάσεων για υποθέσεις μικροδιαφορών και τακτικής διαδικασίας, καθώς και την παράσταση στις αντίστοιχες συζητήσεις.
 • Προσθήκες
 • Εξώδικα και επιδόσεις αποφάσεων
 • Κλήσεις – Προσδιορισμούς
 • Ενορκες βεβαιώσεις
 • Συναινετικά διαζύγια
 • Διαμεσολαβήσεις
 • Πρακτικά συμβιβασμού

 

 

Β-

Ειδικά την Πέμπτη 22/2, την Παρασκευή 23/2 και την Τετάρτη 28/2, η αποχή των μελών του ΔΣΛ από τα καθήκοντά τους θα είναι καθολική (συμπεριλαμβανομένης δηλ. και της κατάθεσης δικογράφων).

 

Κατά τις ημέρες αυτές της αποχής:

Θα χορηγείται άδεια από την ορισθείσα επιτροπή:

Α. Για την κατάθεση δικογράφων, την παράσταση και συζήτηση επί υποθέσεων των Πολιτικών και Διοικητικών Δικαστηρίων  υπό παραγραφή – προθεσμία .

Β. Για τις ποινικές υποθέσεις:

 • Στις αυτόφωρες διαδικασίες.
 • Στα Κακουργήματα σε περίπτωση κατηγορούμενου που κρατείται κατόπιν καταδικαστικής απόφασης ή προσωρινώς και συμπληρώνεται ο χρόνος κράτησης, καθώς και όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως δεκαπενταετία σε α’ βαθμό ή δεκαοκταετία σε β’ βαθμό.
 • Στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως επταετία, είτε σε α’ βαθμό είτε σε β’ βαθμό.

 

Αδεια δεν απαιτείται για :

 • Συζήτηση προσωρινών διαταγών (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια).
 • Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
 • Κατάθεση προτάσεων για υποθέσεις μικροδιαφορών και τακτικής διαδικασίας, καθώς και την παράσταση στις αντίστοιχες συζητήσεις.
 • Προσθήκες
 • Ενορκες βεβαιώσεις
 • Διαμεσολαβήσεις

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ