Πρόσκληση των μελών του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λάρισας σε Γενική Συνέλευση την 1.03.2024 και ώρα 13:00 – ημερήσια διάταξη

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα 22 Φεβρουαρίου 2024
Αριθμ. πρωτ. 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Προσκαλούνται  τα  Μέλη  του  Λογαριασμού Ενισχύσεως και Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Πρωτοδικείου Λάρισας να προσέλθουν στις 1 Μαρτίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00μμ στην Αίθουσα  Εκδηλώσεων του  Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας (Δευκαλίωνος 18 και Πατρόκλου 4ος όροφος)  σε Γενική Συνέλευση(άρθρο 17 του καταστατικού), για να  συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω  ΘΕΜΑΤΑ :

  1. Λογοδοσία πεπραγμένων της διαχειρίσεως του έτους 2023.
  2. Υποβολή – Έγκριση Απολογισμού 2023 και Προϋπολογισμού 2024

Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν θα έχει την προβλεπόμενη απαρτία, θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική Γενική Συνέλευση την επόμενη Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024 την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΑΜΠΡΟΥ