Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ. την 16.01.2024 – ημερήσια διάταξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Λάρισα,  15 Ιανουαρίου 2024                                                  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                                        Αριθμ. πρωτ. ….

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ταχ. Δ/νση      : ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τ.Θ. 1004 – 41100 ΛΑΡΙΣΑ

Πληροφορίες   :         Γεώργιος Μητράς

Τηλέφωνο      :               2410532044

FAX           :               2410532042

E-mail        :              dslar@dslar.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Λ. στις 16 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 σε τακτική    συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. (2ος όροφος Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας).

 

ΘΕΜΑΤΑ ημερησίας διάταξης :

  • Έγκριση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας – Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΓΓΙΑΔ) – Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), με σκοπό την παροχή από μέλη του ΔΣΛ νομικών υπηρεσιών και νομικής βοήθειας σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας.
  • Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του ΔΣΛ για υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού με τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Περιφέρειας, με αντικείμενο την πρόσληψη τριών υπαλλήλων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός έτους, οι οποίοι θα διατεθούν στο Τ.Υ.Δ.Ε. και στο Τ.Α.Ν., προκειμένου να εργαστούν για την τακτοποίηση των πολυετών εκκρεμοτήτων των Τομέων και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικηγόρων της χώρας.
  • Λήψη απόφασης επί της προτεινόμενης σύμβασης εκ μέρους της Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, στα πλαίσια εφαρμογής ενιαίας τακτικής της για την τιμολόγηση όλων των δικηγορικών συλλόγων.
  • Εμπλουτισμός βιβλιοθήκης ΔΣΛ – Εισήγησης αρμόδιας επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου για αγορά βιβλίων.
  • Λήψη απόφασης για τη διάθεση χρηματικών ποσών προς υποστήριξη πλημμυροπαθών (προερχομένων των ποσών αυτών από τα έσοδα της θεατρικής παράστασης καθώς και από σχετικές δωρεές των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Βεροίας)
  • Ανακοινώσεις-Ενημέρωση Προέδρου.
  • Υπηρεσιακά θέματα – Προαγωγές – Παραιτήσεις .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΡΥΦΩΝ ΧΡ. ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ