Εκπροσώπηση του ΔΣΛ στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα 10.1.2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εκπροσώπηση του ΔΣΛ στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Λαρισαίων απηύθυνε πρόσκληση στον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας για τον ορισμό ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού εκπροσώπου του (ηλικίας έως 30 ετών) για το διάστημα 2024-2026.
Ως εκ τούτου, οι ασκούμενοι Δικηγόροι και οι Δικηγόροι μέλη του ΔΣΛ -ηλικίας αποκλειστικά έως 30 ετών- που θα επιθυμούσαν να εκπροσωπήσουν τον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, παρακαλούνται να το δηλώσουν στην Γραμματεία (υπ’όψιν κου Μπαντραλέξη) το αργότερο έως την Παρασκευή 12.1.2024 και ώρα 13.00, ώστε ακολούθως να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερομένων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ