Συνέχιση αποχής των μελών του ΔΣΛ μέχρι και τις 5/1/2024

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα 10.12.2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνέχιση αποχής των μελών του ΔΣΛ μέχρι και τις 5/1/2024

 

Το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα 10.12.2023 και αποφάσισε την περαιτέρω συνέχιση της αποχής των μελών του ΔΣΛ, ήτοι από την Τρίτη 12/12/2023 μέχρι και την Παρασκευή 5/1/2024, με το εξής ειδικότερο πλαίσιο :

 

Αποχή από κάθε δίκη (συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων νομικής βοήθειας και αυτεπαγγέλτων διορισμών), καθώς και από έκδοση διαταγών πληρωμής από δάνεια με αιτούσες Τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, καθώς επίσης και από  εντολές προς εκτέλεση στις ανωτέρω υποθέσεις.  Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι η αποχή καταλαμβάνει και τις δίκες ασφαλιστικών μέτρων, ακόμη και όταν έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή.

Η αποχή καταλαμβάνει επίσης τη συμμετοχή Δικηγόρων σε πράξεις εκποίησης και πράξεις αναφορικά με τους πίνακες διανομής πτωχεύσεων (συνδικίες, διαχειριστές αφερεγγυότητας), καθώς και στις επιτροπές στις οποίες μετέχουν ως μέλη (ΣΥΠΟΘΑ, Δασικών Χαρτών κλπ).

 

Κατά τις ημέρες της αποχής:

Θα χορηγείται άδεια από την ορισθείσα επιτροπή:

Α. Για την παράσταση και συζήτηση υποθέσεων (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια)  υπό παραγραφή – προθεσμία .

Β. Για τις ποινικές υποθέσεις:

 1. Στις αυτόφωρες διαδικασίες.
 2. Στα Κακουργήματα σε περίπτωση κατηγορούμενου που κρατείται κατόπιν καταδικαστικής απόφασης ή προσωρινώς και συμπληρώνεται ο χρόνος κράτησης, καθώς και όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως δεκαπενταετία, είτε σε α’ βαθμό είτε σε β’ βαθμό.
 3. Στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως επταετία, είτε σε α’ βαθμό είτε σε β’ βαθμό.

 

Αδεια δεν απαιτείται για :

 1. Καταθέσεις ενδίκων μέσων και βοηθημάτων (αγωγών – διαταγών πληρωμής) – προσφυγών – αιτήσεων ακύρωσης κλπ σε όλες τις διαδικασίες (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια) καθώς και την κατάθεση μήνυσης/έγκλησης (εξαιρουμένων αυτονοήτως των δικογράφων των άνω υποθέσεων με αιτούσες Τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων)
 2. Συζήτηση προσωρινών διαταγών (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια).
 3. Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
 4. Κατάθεση προτάσεων για υποθέσεις μικροδιαφορών και τακτικής διαδικασίας, καθώς και την παράσταση στις αντίστοιχες συζητήσεις.
 5. Προσθήκες
 6. Εξώδικα και επιδόσεις αποφάσεων
 7. Κλήσεις – Προσδιορισμούς
 8. Ενορκες βεβαιώσεις
 9. Συναινετικά διαζύγια

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ