Συνέχιση αποχής των μελών του ΔΣΛ μέχρι και τις 11/12/2023 – Συμμετοχή των μελών του ΔΣΛ στη συγκέντρωση επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων στην Αθήνα στις 5/12/2023 – Συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας την ημέρα ψήφισης του φορολογικού νομοσχεδίου.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα 1.12.2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 • Συνέχιση αποχής των μελών του ΔΣΛ μέχρι και τις 11/12/2023.
 • Συμμετοχή των μελών του ΔΣΛ στη συγκέντρωση επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων στην Αθήνα στις 5/12/2023 .
 • Συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας την ημέρα ψήφισης του φορολογικού νομοσχεδίου.

 

Το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα 1.12.2023 και αποφάσισε την περαιτέρω συνέχιση της αποχής των μελών του ΔΣΛ, ήτοι από την Τρίτη 5/12 μέχρι και την Δευτέρα 11/12/2023, με το εξής ειδικότερο πλαίσιο :

 

Ι.

Α. Την Τρίτη 5/12 καθώς και την/τις ημέρα/ες συζήτησης στη Βουλή και ψήφισης του φορολογικού νομοσχεδίου, με το πλαίσιο που εισηγήθηκε η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, ήτοι :

Κατά τις ημέρες αυτές, η αποχή των μελών του ΔΣΛ, συμπεριλαμβανομένων των εμμίσθων στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, θα είναι ΚΑΘΟΛΙΚΗ, από το σύνολο δηλ. των καθηκόντων τους.

Άδειες  κατά τις ημέρες αυτές θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο:

 • Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών, σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις ενώπιον των Δικαστηρίων, σε περιπτώσεις λήξης των προθεσμιών για άσκηση προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Αρχών, καθώς και σε περιπτώσεις προθεσμιών του Κώδικα Μετανάστευσης (λήξεις αδειών παραμονής, θεωρήσεις εισόδου,κλπ).
 • Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα με συμπληρωμένα επτά (7) έτη στον α’ και β’ βαθμό και στα κακουργήματα με συμπληρωμένα δεκαοκτώ (18) έτη στον α΄ βαθμό και δεκαεννέα (19) έτη στο β’ βαθμό.

 

 • Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.

 

 • Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν’ όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης, ήτοι στους δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και στους δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.
 • Σε Αναστολές και Ανακοπές κατά πλειστηριασμών όταν επίκειται άμεσα ο πλειστηριασμός.
 • Σε Αντιρρήσεις, ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων, μόνο όταν επίκειται άμεση απέλαση αλλοδαπού και αποδεικνύεται από έγγραφα.
 • Σε εκδίκαση προσωρινών διαταγών καταφανώς και άκρως κατεπειγουσών περιπτώσεων.
 • Σε ένορκες βεβαιώσεις, μόνο εφόσον υπάρχει κίνδυνος παρόδου προθεσμίας.
 • Σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία (ΥΑΣ) Διαμεσολάβησης: i) για τις υποθέσεις στις οποίες έχει ήδη υποβληθεί αίτημα στο Διαμεσολαβητή, ii) για τις υποθέσεις της νέας τακτικής όπου τίθεται ζήτημα προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων και iii) για τις οικογενειακές διαφορές, όπου επίκειται η συζήτησή τους.

Ρητά διευκρινίζεται ότι κατά την διάρκεια των ημερών αυτών,  ΔΕΝ θα γίνονται καταθέσεις δικογράφων, ενδίκων μέσων και βοηθημάτων,  ΔΕΝ θα διενεργούνται επιδόσεις δικογράφων και αποφάσεων και κατασχέσεις εις χείρας τρίτου και  ΔΕΝ θα χορηγούνται άδειες: α) Για ασφαλιστικά μέτρα, β) Για αιτήσεις αναστολής και γ) Για αυτόφωρα και συνοδείες.

Η αποχή καταλαμβάνει:
– Τα συναινετικά διαζύγια.

– Την συμμετοχή των δικηγόρων στις Επιτροπές, όπου μετέχουν ως μέλη (ΣΥΠΟΘΑ, Δασικοί Χάρτες, Ενστάσεων κτηματολογικών διαφορών, Μητρώο Νομικών Εισηγητών Κτηματολογίου, κλπ).
– Την παράσταση σε διοικητικές επιτροπές και υπηρεσίες (Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές ΕΦΚΑ, Επιθεωρήσεις Εργασίας, Πειθαρχικά Συμβούλια, Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας, ΕΑΔΗΣΥ, κλπ), με γνωστοποίηση της παρούσας απόφασης σε αυτές.
– Τον έλεγχο τίτλων στα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία και την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων στο Κτηματολόγιο (πρόδηλα, προσημειώσεις, αγωγές, διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 4 του
Ν. 2664/1998, κλπ).
– Την κατάθεση δικαιολογητικών για χορήγηση – ανανέωση αδειών παραμονής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Portal της Ολομέλειας.
– Τις αρχαιρεσίες σωματείων εκτός των περιπτώσεων που επίκειται λήξη θητείας.
– Τα αθλητικά σωματεία
– Τις εκλογικές αυτοδιοικητικές υποθέσεις

 

Άδεια δεν απαιτείται:
α) Για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης-αντίκρουσης στην τακτική διαδικασία,
β) Για την κατάθεση προτάσεων και συζήτηση μικροδιαφορών και

γ) Για την κατάθεση προσθήκης/αντίκρουσης, σημειώματος, υπομνήματος κλπ, σε υποθέσεις που έχουν συζητηθεί και η προθεσμία λήγει κατά τη διάρκεια της αποχής.

______________________________________

Β.  Για τις υπόλοιπες ημέρες που συμπεριλαμβάνονται στο διάστημα από 5/12 έως και 11/12/2023 (πλην δηλ. της Τρίτης 5/12 καθώς και της/των ημέρας/ων συζήτησης στη Βουλή και ψήφισης του φορολογικού νομοσχεδίου) , το πλαίσιο αποχής των μελών του ΔΣΛ θα είναι το ισχύον σήμερα , ήτοι θα απέχουν από κάθε δίκη, καθώς και από έκδοση διαταγών πληρωμής από δάνεια με αιτούσες Τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων καθώς επίσης και από  εντολές προς εκτέλεση, μέχρι και την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου  2023. Η αποχή καταλαμβάνει και τη συμμετοχή Δικηγόρων στις επιτροπές στις οποίες μετέχουν ως μέλη (ΣΥΠΟΘΑ, Δασικών Χαρτών κλπ).

 

Κατά τις ημέρες της αποχής θα χορηγείται άδεια από την ορισθείσα επιτροπή:

Α. Για την παράσταση και συζήτηση υποθέσεων (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια)  υπό παραγραφή – προθεσμία καθώς και για τη συζήτηση αιτήσεων Ασφαλιστικών Μέτρων για τις οποίες έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή.

Β. Για τις ποινικές υποθέσεις:

 1. Στις αυτόφωρες διαδικασίες
 2. Στα Κακουργήματα σε περίπτωση κατηγορούμενου που κρατείται κατόπιν καταδικαστικής απόφασης ή προσωρινώς και συμπληρώνεται ο χρόνος κράτησης.
 3. Στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό.

 

Αδεια δεν απαιτείται για :

 1. Καταθέσεις ενδίκων μέσων και βοηθημάτων (αγωγών – διαταγών πληρωμής – προσφυγών – αιτήσεων ακύρωσης κλπ) σε όλες τις διαδικασίες (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια) καθώς και η κατάθεση μήνυσης/έγκλησης (εξαιρουμένων των δικογράφων των άνω υποθέσεων με αιτούσες Τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων)
 2. Συζήτηση προσωρινών διαταγών και αιτήσεων αναστολών (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια), συμπεριλαμβανομένων των αναστολών πλειστηριασμών.
 3. Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
 4. Κατάθεση προτάσεων ( 20ήμερο και 120 ημέρες)
 5. Προσθήκες
 6. Εξώδικα και επιδόσεις αποφάσεων
 7. Κλήσεις – Προσδιορισμούς

 

ΙΙ.

Επίσης αποφασίσθηκε :

Α) Η συμμετοχή των μελών του ΔΣΛ στη συγκέντρωση επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων στην Αθήνα, την Τρίτη 5/12/2023 και ώρα 13.00 .

Β) Η πραγματοποίηση συμβολικής παράσταση διαμαρτυρίας των μελών του ΔΣΛ έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, την ημέρα ψήφισης του φορολογικού νομοσχεδίου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ