Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ. την 20.12.2023 – ημερήσια διάταξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Λάρισα,  18 Δεκεμβρίου 2023                                                  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                                        Αριθμ. πρωτ. ….

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ταχ. Δ/νση      : ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τ.Θ. 1004 – 41100 ΛΑΡΙΣΑ

Πληροφορίες   :         Γεώργιος Μητράς

Τηλέφωνο      :               2410532044

FAX           :               2410532042

E-mail        :              dslar@dslar.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Λ. στις 20 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 σε τακτική    συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. (2ος όροφος Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας).

 

ΘΕΜΑΤΑ ημερησίας διάταξης :

  • Εγκριση προϋπολογισμού 2024.
  • Εγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2023 (αφορά επιμέρους κωδικούς).
  • Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του ΔΣΛ για υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού με τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Περιφέρειας, με αντικείμενο την πρόσληψη τριών υπαλλήλων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός έτους, οι οποίοι θα διατεθούν στο Τ.Υ.Δ.Ε. και στο Τ.Α.Ν., προκειμένου να εργαστούν για την τακτοποίηση των πολυετών εκκρεμοτήτων των Τομέων και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικηγόρων της χώρας.
  • Επικείμενη λήξη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου του υπαλλήλου του ΔΣΛ Ν.Μ. και λήψη απόφασης επί της μετατροπής της σε αορίστου χρόνου.
  • Ανακοινώσεις-Ενημέρωση Προέδρου.

Υπηρεσιακά θέματα – Προαγωγές – Παραιτήσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΡΥΦΩΝ ΧΡ. ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ