Ανακοίνωση αποχής των μελών του ΔΣΛ στις 8, 9 και 10 Νοεμβρίου 2023

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

                     Λάρισα, 7 Νοεμβρίου 2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αποχή μελών ΔΣΛ στις 8, 9 και 10/11/2023

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του  Δικηγορικού  Συλλόγου  Λάρισας, συνεδρίασε σήμερα και αποφάσισε την αποχή των μελών του από κάθε δίκη την Τετάρτη 8, την Πέμπτη 9 και την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023, αντιτιθέμενο στα εξαγγελθέντα  φορολογικά μέτρα.

Κατά τις ημέρες της αποχής θα χορηγείται άδεια από την ορισθείσα επιτροπή:

Α. Σε υποθέσεις όπου υφίσταται ζήτημα παραγραφής-προθεσμίας.

Β. Ειδικότερα, για ποινικές υποθέσεις, θα χορηγείται άδεια :

α) Όταν υπάρχουν προσωρινά κρατούμενοι και συμπληρώνεται το ανώτατο όριο κράτησης (12μηνο ή 18μηνο)

β) Στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α΄ βαθμό και επταετία σε β΄βαθμό.

Εξαιρούνται επίσης ρητά  οι υποθέσεις μικροδιαφορών που έχουν εισαχθεί κατ’ αρθρ.486 επ. ΚΠολΔ (νέο σύστημα) καθώς και η κατάθεση προτάσεων, προσθηκών και υπομνημάτων επί προθεσμία, τα οποία κατατίθενται κανονικά χωρίς να απαιτείται άδεια.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ