Ανακοίνωση αποχής των μελών του ΔΣΛ μέχρι και την 22 Νοεμβρίου 2023

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

                     Λάρισα, 12 Νοεμβρίου 2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αποχή μελών ΔΣΛ μέχρι και τις 22/11/2023

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του  Δικηγορικού  Συλλόγου  Λάρισας, συνεδρίασε σήμερα και αποφάσισε α) την αποχή των μελών του από κάθε δίκη καθώς και απο έκδοση διαταγών πληρωμής από δάνεια με αιτούσες Τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων καθώς επίσης και από  εντολές προς εκτέλεση, μέχρι και την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023, αντιτιθέμενο στα εξαγγελθέντα φορολογικά μέτρα και β) τη διεξαγωγή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του στις 21.11.2023.

Κατά τις ημέρες της αποχής θα χορηγείται άδεια από την ορισθείσα επιτροπή:

Α. Για την παράσταση και συζήτηση υποθέσεων (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια)  υπό παραγραφή –προθεσμία καθώς και για τη συζήτηση αιτήσεων Ασφαλιστικών Μέτρων για τις οποίες έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή.

Β. Για τις ποινικές υποθέσεις:

  1. Στις αυτόφωρες διαδικασίες
  2. Στα Κακουργήματα σε περίπτωση κατηγορούμενου που κρατείται κατόπιν καταδικαστικής απόφασης ή προσωρινώς και συμπληρώνεται ο χρόνος κράτησης.
  3. Στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό.

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ

  1. Καταθέσεις ενδίκων μέσων και βοηθημάτων (αγωγών – διαταγών πληρωμής – προσφυγών – αιτήσεων ακυρώσης κλπ) σε όλες τις διαδικασίες (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια) καθώς και η κατάθεση μήνυσης/έγκλησης (εξαιρουμένων των δικογράφων των άνω υποθέσεων με αιτούσες Τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων)
  2. Συζήτηση προσωρινών διαταγών και αιτήσεων αναστολών (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια), συμπεριλαμβανομένων των αναστολών πλειστηριασμών.
  3. Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
  4. Κατάθεση προτάσεων ( 20ήμερο και 100 ημέρες)
  5. Προσθήκες
  6. Εξώδικα και επιδόσεις αποφάσεων
  7. Κλήσεις – Προσδιορισμοί

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ