Σεμινάριο της Νομικής Βιβλιοθήκης για την χρήση της Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών  «Qualex», στην οποία έχουν πρόσβαση όλα τα μέλη του ΔΣΛ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

                     Λάρισα 9 Οκτωβρίου  2023

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σεμινάριο της Νομικής Βιβλιοθήκης για την χρήση της Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών  «Qualex», στην οποία έχουν πρόσβαση όλα τα μέλη του ΔΣΛ

 

 

Όπως γνωρίζετε, ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας  παρέχει σε όλα τα μέλη του μέσω της ΤΝΠ Qualex απεριόριστη δωρεάν πρόσβαση σε όλα τα επιστημονικά περιοδικά της Νομικής Βιβλιοθήκης, καθώς επίσης και 5 συνολικά ώρες πρόσβασης σε βιβλιογραφία, νομοθεσία, νομολογία, διοικητικά έγγραφα & υποδείγματα.

Προκειμένου να επιτευχθεί η βελτιστοποίηση της εξοικείωσης των μελών του ΔΣΛ με το ψηφιακό περιβάλλον της ΤΝΠ Qualex και με απώτερο σκοπό την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της εν λόγω παροχής, είχαν πραγματοποιηθεί στο πρόσφατο παρελθόν στα μέλη μας που το επιθυμούσαν on line εκπαιδεύσεις αναφορικά με τη χρήση της Qualex.

Για τους ίδιους λόγους,  θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 12:00 ανοικτό σεμινάριο της Νομικής Βιβλιοθήκης για τα μέλη του ΔΣΛ με φυσική παρουσία, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, με αναμενομένη διάρκεια 60’ περίπου.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ