Πρακτικό Νο1 της οργανωτικής επιτροπής εξετάσεων πανελληνίου διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2023

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Β’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

 

 

 

Στη Λάρισα σήμερα 19.10.2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00, στον 2ο όροφο του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας, συνεδρίασε η οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού υποψηφίων Δικηγόρων Β’ εξεταστικής περιόδου 2023 της Περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας, αποτελούμενη από τους :

 

 • Τρύφωνα Τσάτσαρο – Πρόεδρο Δ.Σ. Λάρισας (τακτικό μέλος)
 • Χρήστο Στρατηγόπουλο – Πρόεδρο Δ.Σ. Βόλου (τακτικό μέλος)
 • Νικόλαο Γουγουλάκη – Πρόεδρο Δ.Σ. Τρικάλων (τακτικό μέλος)

 

και τον γραμματέα αυτής Κωνσταντίνο Παπουτσή,  υπάλληλο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας,

προκειμένου να λάβει αποφάσεις επι των εξής θεμάτων :

 

 1. Ορισμός Προέδρου Οργανωτικής Επιτροπής
 2. Ελεγχος αιτήσεων και συνυποβληθέντων δικαιολογητικών, λήψη απόφασης περί της παραδοχής τους και σύνταξη σχετικού πίνακα
 3. Ορισμός οικήματος διεξαγωγής του διαγωνισμού
 4. Χρόνος διεξαγωγής και λοιπά ειδικότερα θέματα του διαγωνισμού .

 

 

Επί του 1ου θέματος :

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής ορίζεται ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Λάρισας Τρύφων Τσάτσαρος.

 

 

Επί του 2ου θέματος :

Υποβλήθηκαν 18 αιτήσεις, οι οποίες ελέγχθηκαν και διαπιστώθηκε ότι κάθε αίτηση συνοδευόταν αντίστοιχα από τα εξής :

 • Υπεύθυνη Δήλωση .
 • Πιστοποιητικό άσκησης.
 • Φωτοαντίγραφο πανεπιστημιακού πτυχίου ή ανάλογο πιστοποιητικό του πανεπιστημίου.
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Απόδειξη κατάθεσης με ηλεκτρονική συναλλαγή μέσω του ΟΠΣ Ολομέλειας (accounts.olomeleia.gr) ποσού εβδομήντα (70,00) ευρώ, στον λογαριασμό της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

 

Περαιτέρω διαπιστώθηκε ότι όλες οι αιτήσεις υποβλήθηκαν προσηκόντως.

Ως εκ τούτου, επικυρώνεται η συμμετοχή στον διαγωνισμό υποψηφίων Δικηγόρων Β’ εξεταστικής περιόδου 2023 της Περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας, των κάτωθι υποψηφίων :

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
3 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
4 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
5 ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
6 ΚΛΑΨΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΛΟΥ
7 ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΛΟΥ
8 ΚΟΥΝΙΑΤΣΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
9 ΜΗΤΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΛΟΥ
10 ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΙ ΑΘΗΝΑ-ΑΜΑΛΙΑ ΚΟΣΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
11 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΟΥ
12 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ-ΔΑΝΑΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
13 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
14 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΛΟΥ
15 ΣΕΡΑΦΟΥΛΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
16 ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΛΟΥ
17 ΣΥΜΣΙΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
18 ΧΑΡΙΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΛΟΥ

 

 

Επί του 3ου θέματος :

Ως χώρος διεξαγωγής των εξετάσεων ορίζεται το Μέγαρο Δικηγόρων Λάρισας (Δευκαλίωνος και Πατρόκλου γωνία – Λάρισα) και πιο συγκεκριμένα ο 2ος όροφος (αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ) και ο 4ος όροφος (αίθουσα εκδηλώσεων).

Τηλ : 2410.532044 – e.mail : dslar@dslar.gr

 

Επί του 4ου θέματος :

Ο χρόνος διεξαγωγής και τα ειδικότερα θέματα του διαγωνισμού, ρυθμίζονται από τις υπ’αρ. 60, 61, 64/2023 αποφάσεις και τα με αρ. πρωτ. 69 και 70 έγγραφα της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Πρόεδρων των Δικηγορικών Συλλόγων.

 

 

Η Οργανωτική Επιτροπή