Παραλαβή εκλογικών σάκων απο τους Δήμους του Νομού Λάρισας για την β΄Κυριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

                     Λάρισα 12 Οκτωβρίου  2023

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
Σε ερώτημα που απευθύνθηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας στους Δήμους του Νομού Λάρισας, σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας παράδοσης των εκλογικών σάκων στους δικαστικούς αντιπροσώπους, μας ενημέρωσαν ως εξής :
Δήμος Αγιάς:
13/10/2023: από 12.00 έως 15.30
14/10/2023: από 08.00 έως 20.00
Δήμος Ελασσόνας:
13/10/2023: από 14.00 έως 20.00
14/10/2023: από 08.00 έως 20.00
Δήμος Κιλελέρ
13/10/2023: από 15.00 έως 19.00
14/10/2023: από 9.00 έως 20.00
Δήμος Λαρισαίων:
13/10/2023: από 12.00 έως 21.00
14/10/2023: από 08.00 έως 14.00
Δήμος Τεμπών:
13/10/2023: από 08.00 έως 17.00
14/10/2023: από 08.00 έως 20.00
Δήμος Τυρνάβου:
13/10/2023: από 15.00 έως 22.00
14/10/2023: από 09.00 έως 22.00
Δήμος Φαρσάλων:
13/10/2023: από 13.00 έως 23.00
14/10/2023: από 08.00 έως 23.00
Περαιτέρω, σας παραθέτουμε τους εξής τηλεφωνικούς αριθμούς επικοινωνίας με τους Δήμους του Νομού Λάρισας :
• ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ: 2494350117, 2494350118,
• ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ: 2493350240, 2493050224
• ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ: 2413507228
• ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ: 2413500243, 2413500244, 2413500342
• ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ: 2495350400, 2495350409
• ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ: 2492350192, 2492350127
• ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ: 2491350117, 2491350119, 2491350126, 2491350127
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ