Πανελλήνιος διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρων περιφέρειας Εφετείου Λάρισας Β εξ. περιόδου 2023 – υποβολή αιτήσεων – οργανωτική επιτροπή

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα, 29.09.2023

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Β’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 –

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Α.  Ο διαγωνισμός υποψηφίων Δικηγόρων Β’ εξεταστικής περιόδου 2023 της Περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας, θα διενεργηθεί από 3 έως 5 Νοεμβρίου 2023, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην ήδη από 11.9.2023 αναρτηθείσα στον ιστότοπο του ΔΣΛ υπ’αρ. πρωτ. 61/2023 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων.

Oι αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό θα υποβάλλονται από  την Τετάρτη 11.10.2023 έως και την Πέμπτη 19.10.2023 και κατά τις ώρες 10.00 έως 14.00, στον Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού και δη στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας .

Οι υποψήφιοι θα πρέπει με την αίτησή τους να συνυποβάλουν τα αναφερόμενα στην άνω υπ’αρ 61/2023 απόφαση (βλ. παρ. 3), ήτοι :

 

  • Πιστοποιητικό άσκησης.
  • Φωτοαντίγραφο πανεπιστημιακού πτυχίου ή ανάλογο πιστοποιητικό του πανεπιστημίου.
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  • Απόδειξη κατάθεσης με ηλεκτρονική συναλλαγή μέσω του ΟΠΣ Ολομέλειας (accounts.olomeleia.gr) ποσού εβδομήντα (70,00) ευρώ, στον λογαριασμό της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στην οποία θα αναγράφεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στον διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Β’ εξεταστικής περιόδου 2023»).

 

Β.  Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της οργανωτικής επιτροπής του διαγωνισμού υποψηφίων Δικηγόρων Β’ εξεταστικής περιόδου 2023 της Περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας, έχουν ως εξής :

 

Τακτικά Μέλη:

  • Τρύφων Τσάτσαρος – Πρόεδρος Δ.Σ. Λάρισας
  • Χρήστος Στρατηγόπουλος – Πρόεδρος Δ.Σ. Βόλου
  • Νικόλαος Γουγουλάκης – Πρόεδρος Δ.Σ. Τρικάλων

 

Αναπληρωματικά Μέλη :

  • Γεώργιος Ανυφαντής – Πρόεδρος Δ.Σ. Καρδίτσας
  • Νικόλαος Κολοκυθόπουλος – Β’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Λάρισας
  • Ερασμία Καλαφάτη – Γ. Γραμματέας Δ.Σ. Βόλου

 

 

Τέλος, γίνεται μνεία ότι Γραμματέας της άνω επιτροπής ορίζεται ο Κωνσταντίνος Παπουτσής και σε περίπτωση κωλύματός του ο Αχιλλέας Νούλας, υπάλληλοι αμφότεροι του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας.

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Συνημμένα αρχεία:
ΑΙΤΗΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ (23 KB)