Ανακοίνωση για τους συναδέλφους που τυχόν παραμένουν απομακρυσμένοι από τις οικίες τους εξαιτίας της πλημμύρας

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα 12 Σεπτεμβρίου 2023

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αφορά τους συναδέλφους που τυχόν παραμένουν απομακρυσμένοι από τις οικίες τους εξαιτίας της πλημμύρας

 

 

 

Καλούνται οι συνάδελφοι που τυχόν παραμένουν απομακρυσμένοι από τις οικίες τους εξαιτίας της πρόσφατης πλημμύρας, να το δηλώσουν εφόσον το επιθυμούν στη γραμματεία του ΔΣΛ, προκειμένου ανά περίπτωση να διερευνηθεί ο τρόπος ουσιαστικής συνδρομής τους εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ