Έγγραφο του ΤΑΧΔΙΚ σχετικά με την αποστολή και καταχώριση του φορολογικού παραστατικού της παρ.5 του άρθρου 69 του ν. 5016/2023

Δείτε το έγγραφο στο συνημμένο αρχείο

ΤΑΧΔΙΚ_ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 

Συνημμένα αρχεία:
ΤΑΧΔΙΚ_ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ
ΤΑΧΔΙΚ_ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ (126 KB)