Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ. την 13.06.2023 – ημερήσια διάταξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Λάρισα,  12 Ιουνίου 2023                                                   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                                              Αριθμ. πρωτ. 505

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ταχ. Δ/νση      : ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τ.Θ. 1004 – 41100 ΛΑΡΙΣΑ

Πληροφορίες   :         Γεώργιος Μητράς

Τηλέφωνο        :                   2410532044

FAX                :                     2410532042

E-mail            :                 dslar@dslar.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Λ. στις 13 Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 σε τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. (2ος όροφος Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας), με θέμα ημερησίας διάταξης :

 

  • Έγκριση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας – Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ) – Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), με σκοπό την παροχή από μέλη του ΔΣΛ νομικών υπηρεσιών και νομικής βοήθειας σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας.
  • Αίτηση ποδοσφαιρικού τμήματος ΣΠΑΔΛ με αρ. πρωτ. εισερχ. 486/2023.
  • Ανακοινώσεις-Ενημέρωση Προέδρου (κενά οργανικών θέσεων γραμματέων Πρωτοδικείου Λάρισας, συναντήσεις με διευθύνοντες δικαστικές υπηρεσίες, νομική βοήθεια κλπ).
  • Υπηρεσιακά θέματα .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΡΥΦΩΝ ΧΡ. ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ