Παραλάβη διοριστηρίων Δικαστικών Αντιπροσώπων

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Λάρισα, 15 Ιουνίου 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΟΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Σύμφωνα με την ενημέρωση που λάβαμε από τη Γραμματεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, η επίδοση των διοριστηρίων των δικαστικών αντιπροσώπων, θα πραγματοποιηθεί ως εξής :
· Στις 15.06.2023, από ώρα 15.00 έως ώρα 21.00,.
· Στις 16.06.2023 , από ώρα 08.00 έως ώρα 21.00.
· Στις 17.06.2023 , από ώρα 09.00 έως ώρα 21.00.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ