Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για διδασκαλία στο πρόγραμμα σπουδών προεισαγωγικής εκπαίδευσης της Α’ σειράς δικαστικών υπαλλήλων

Δείτε τη σχετική πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο

https://www.dslar.gr/wp-content/uploads/2023/05/202305080537471227.pdf