Παράταση της αναστολής της αποχής των μελών του ΔΣΛ από τιςυποθέσεις του προγράμματος νομικής βοήθειας και τωναυτεπάγγελτων διορισμών

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα, 31-5-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράταση της αναστολής της αποχής των μελών του ΔΣΛ από τις
υποθέσεις του προγράμματος νομικής βοήθειας και των
αυτεπάγγελτων διορισμών
________________________________________________________________________________

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, κάνοντας δεκτή την πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, αποφάσισε
την παράταση της αναστολής της αποχής από υποθέσεις νομικής βοήθειας και τη μη έκδοση γραμματίων προκαταβολής και ενσήμων σε όλες τις υποθέσεις Νομικής Βοήθειας μέχρι και 15.07.2023, οπότε
και θα επανεξετασθεί η θέση μας, ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης των προβλεπόμενων στην διάταξη του άρθρου 69 ν.5016/2022.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ