Κοινωνική εκδήλωση της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Λάρισας στις 6 Μαΐου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Σας προσκαλούμε το Σάββατο στις 6 Μαϊου στην κοινωνική εκδήλωση της Ένωσης Ασκουμένων και νέων Δικηγόρων (ΕΑΝΔΙΛ)

που θα πραγματοποιηθεί στις 21:30 στ0 «Hippy Chic»! Θα χαρούμε να σας δούμε όλους εκεί!!