Πρόσκληση για συμμετοχή στην ομάδα εργασίας του ιστοτόπου (προθεσμία έως 02.05.2023 ώρα 10:00)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα, 26 Απριλίου 2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Καλούνται οι συνάδελφοι κάτω της πενταετίας που επιθυμούν να συμμετέχουν στην ομάδα εργασίας του ιστοτόπου ως Συντάκτες  να το δηλώσουν στην Γραμματεία του Συλλόγου μέχρι την Τρίτη 2 Μαΐου 2023 και ώρα 10:00.

Μετά από ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Συλλόγου την ίδια ημέρα και ώρα 11:00 π.μ. θα επιλεγούν τέσσερις (4) συνάδελφοι οι οποίοι για τους επόμενους έξι μήνες (δηλαδή από 01.05.2023 έως και 31.10.2023) θα έχουν ως έργο τη συγκέντρωση του υλικού που αναρτάται στον κλειστό τομέα του ιστοτόπου με μηνιαία αποζημίωση ύψους 100,00 €/μήνα, πλέον ΦΠΑ.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου