Πρακτικός οδηγός για την εξυπηρέτηση πολιτών στα ΚΓ και Υποκαταστήματα του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο/ Σύνοψη για Δικηγόρους

Αναρτάται προς ενημέρωση των συναδέλφων η επικαιροποιημένη σύνοψη για δικηγόρους του εγκεκριμένου οδηγού εξυπηρέτησης πολιτών με τα ΚΓ & Υποκαταστήματα του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο (έτους 2021) που έχει αναρτηθεί στο site του Φορέα, σε ορισμένα θέματα του οποίου έχουν επέλθει βάσει της νεότερης νομοθεσίας και ύστερα από τη σύνταξή του αλλαγές (πχ οι αιτήσεις και η έκδοση πιστοποιητικών γίνεται υποχρεωτικά μόνο ηλεκτρονικά).

https://www.dslar.gr/wp-content/uploads/2023/04/202304110735036626.doc