Παράταση υποβολής δηλώσεων σχετικά με τη διαδικασία αποζημίωσης δικηγόρων νομικής βοήθειας

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα 20 Απριλίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των σχετικών Δηλώσεων μέσω της ειδικής πλατφόρμας του ΟΠΣ (Portal) της Ολομέλειας, παρατείνεται για τα μέλη του ΔΣΛ έως και την Τετάρτη 26 Απριλίου και ώρα 23.59.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Διευκρινίζεται ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα υπάρχει δυνατότητα υπαγωγής στη διαδικασία του άρθρου 69 του Ν. 5016/2023, καθώς προβλέπεται η έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, όχι ατομικά ανά δικαιούχο, αλλά ανά Δικηγορικό Σύλλογο, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα δικαιούχων και οφειλόμενων αποζημιώσεων.

Για τυχόν διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας (Πληροφορίες : κ. Νικόλαος Μπαντραλέξης, 2410.532044).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ