ΦΠΑ – Νομική Βοήθεια – Άρθρο 88 Ν. 5043/2023 – Τροποποίηση Υπευθύνων Δηλώσεων

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Ενόψει των ζητημάτων που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή του άρθρου 69 του Ν. 5016/2023 για τους συναδέλφους που σήμερα τυγχάνουν απαλλαγής ΦΠΑ και δεν είχαν εκδώσει τα σχετικά τιμολόγια μέχρι την ψήφιση της ανωτέρω ρύθμισης, η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος ήρθε σε επαφή με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες (ΤΑΧΔΙΚ, Φορολογική Διοίκηση) και δεδομένου ότι η υποβολή των προβλεπόμενων Υπεύθυνων Δηλώσεων είναι ήδη σε εξέλιξη, ζήτησε κατεπείγουσα νομοθετική ρύθμιση, ώστε κρίσιμος χρόνος για την υπαγωγή ή μη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και τη μετέπειτα έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων με ή χωρίς ΦΠΑ να είναι ο χρόνος υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης.

 

Μετά τη μη αποδοχή του αρχικού αιτήματος, που θα είχε ως θετικό αποτέλεσμα στην περίπτωση που ο δικαιούχος δικηγόρος είναι στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ κατά τον χρόνο υποβολής της Υπεύθυνης Δήλωσης να παραμείνει στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων για το σύνολο της αμοιβής του ακόμα και αν γίνεται υπέρβαση του ορίου των 10.000 ευρώ, πετύχαμε να ψηφιστεί σχετική τροπολογία – άρθρο 88 παρ. 2 Ν. 5043/2023 (Α’ 91/13-4-2023) – με την οποία ορίζεται ότι: “Στον ν. 5016/2023 (Α’ 21) προστίθεται άρθρο 69Α ως εξής: «Άρθρο 69Α Παροχή πρόσθετης δυνατότητας ως προς τον χρόνο έκδοσης του φορολογικού παραστατικού

 

Κατά παρέκκλιση της παρ. 5 του άρθρου 69, ως προς τον χρόνο έκδοσης του οικείου φορολογικού παραστατικού, το φορολογικό παραστατικό, για το μέρος της αμοιβής που αναλογεί στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού ποσού της αμοιβής των ειδικών γραμματίων, είναι δυνατόν να εκδίδεται κατά τον χρόνο υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 3 του άρθρου 69.

 

Και στην περίπτωση αυτή, το φορολογικό παραστατικό διαβιβάζεται ή προσκομίζεται στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 69, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την καταβολή της αποζημίωσης.»”

 

Με την παροχή της δυνατότητας έκδοσης του τιμολογίου κατά το χρόνο υποβολής της Υπεύθυνης Δήλωσης, οι συνάδελφοι οι οποίοι σήμερα τυγχάνουν απαλλαγής ΦΠΑ και δεν είχαν εκδώσει τιμολόγια μέχρι την ψήφιση του άρθρου 69 του Ν. 5016/2023 θα μπορούν πλέον να υπολογίσουν με ασφάλεια για ποια ειδικά γραμμάτια Νομικής Βοήθειας τα οικεία τιμολόγια θα εκδίδονται χωρίς ΦΠΑ και από ποιο γραμμάτιο και έπειτα γίνεται υπέρβαση του ποσού των 10.000 ευρώ για το τρέχον έτος οπότε τα οικεία τιμολόγια θα εκδίδονται με ΦΠΑ, ώστε αντιστοίχως να πληρωθούν και από το ΤΑΧΔΙΚ.

 

Ενόψει αυτής της εξέλιξης τροποποιείται αντιστοίχως η Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του Portal της Ολομέλειας ώστε, οι συνάδελφοι να μπορούν να δηλώνουν – μέσω της ενότητας «Έλεγχος ανεξόφλητων γραμματίων (άρθρο 69 ν. 5016/2023)» – για κάθε ειδικό γραμμάτιο Νομικής Βοήθειας, αν το οικείο τιμολόγιο θα εκδίδεται με ή χωρίς ΦΠΑ.

 

Ειδικότερα, όσοι συνάδελφοι έχουν ήδη ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία των Υπευθύνων Δηλώσεων μέσω του Portal:

 

1) Αν σήμερα υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια.

 

2) Αν σήμερα τυγχάνουν απαλλαγής ΦΠΑ και με το σύνολο των εισοδημάτων τους μέχρι και την έκδοση των τιμολογίων μετά την είσπραξη των σχετικών αποζημιώσεων από το ΤΑΧΔΙΚ δεν ξεπερνούν τα 10.000 ευρώ εντός του τρέχοντος έτους, ομοίως δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια.

 

3) Αν σήμερα τυγχάνουν απαλλαγής ΦΠΑ και με τα τιμολόγια που θα εκδοθούν για την είσπραξη των αποζημιώσεων από το ΤΑΧΔΙΚ ξεπερνούν τα 10.000 ευρώ, πρέπει να επαναλάβουν τη σχετική διαδικασία, δηλώνοντας συγκεκριμένα για κάθε ειδικό γραμμάτιο Νομικής Βοήθειας αν το οικείο τιμολόγιο θα εκδίδεται με ή χωρίς ΦΠΑ.

 

Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι τιμολόγια που είχαν ήδη εκδοθεί μέχρι το χρόνο ψήφισης του άρθρου 69 του Ν. 5016/2023, θα πληρωθούν με ή χωρίς ΦΠΑ, ανάλογα με το πώς εκδόθηκε καθένα από αυτά.

 

Σημειωτέον ότι στο πλαίσιο της σχετικής τροπολογίας νομοθετείται για τη Νομική Βοήθεια και η δυνατότητα ψηφιακής συλλογής των δικαιολογητικών και των αιτήσεων των δικαιούχων μέσω του Gov.gr στο μέλλον (άρθρο 88 παρ. 1 Ν. 5043/2023), με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών εκκαθάρισης και πληρωμής των αποζημιώσεων.

 

Επισυνάπτονται το άρθρο 88 Ν. 5043/2023 και ο επικαιροποιημένος Οδηγός.

Συνημμένα

arthro_88_n._5043-2023.pdf

|

odigos_ylopoiisis_tis_diadikasias_pliromis_anexofliton_grammation_nomikis_voitheias_2019-2022_arthro_69_n._5016-2023_2i_ekdosi.pdf