Ενημέρωση ΛΕΔΕ σχετικά με δωρεάν πρόγραμμα ασφάλισης αστικής ευθύνης

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Αχαρνών 29-10439 Αθήνα

Τηλ 2108822076

ΑΘΗΝΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1567

Προς τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λαρίσης Κοινοποίηση: Γραμματεία Δικηγορικού Συλλόγου

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση αστικής ευθύνης

Σας ενημερώνουμε ότι ο Λ.Ε.Δ.Ε. ανανέωσε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που διατηρεί στην GENERALI HELLAS για την χορήγηση ασφάλισης αστικής ευθύνης στα μέλη του για το διάστημα 7/3/2023-6/3/2024.

Πληροφορίες για τους όρους και παροχές του συμβολαίου μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα μας www.lede.gr

Διαπιστώνουμε όμως ότι αν και η ασφάλιση αυτή παρέχεται δωρεάν από τον Λ.Ε.Δ.Ε., δεν έχουν εκφράσει την επιθυμία της συμμετοχής τους όλα τα μέλη του Συλλόγου σας.

Σήμερα 342 μέλη του συλλόγου σας είναι και μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., αλλά μόνο 186 μέλη έχουν υποβάλλει την απαιτούμενη δήλωση συμμετοχής στην general!.

Μετά από τα παραπάνω παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη του συλλόγου σας για την σπουδαιότητα και χρησιμότητα της ασφάλισης αυτής, η οποία παρέχεται δωρεάν από τον Λ.Ε.Δ.Ε., ώστε να υποβάλουν την απαιτούμενη δήλωση ένταξης.

Επισυνάπτουμε κατάσταση μελών σας και μελών Λ.Ε.Δ.Ε. που δεν έχουν υποβάλλει την σχετική δήλωση ένταξης (επισυνάπτεται) και παρακαλούμε να τους ενημερώσετε σχετικά.

Ο Πρόεδρος              Ο Γεν. Γραμματέας

Αναστασιος Πούλιος             Δημήτριος Κωστογιάννης

 

https://www.dslar.gr/wp-content/uploads/2023/04/202304211115308829.pdf