Ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη λειτουργίας του κτηματολογικού γραφείου Λάρισας

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Λάρισα 2 Απριλίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Εναρξη Κτηματολογικού Γραφείου Λάρισας, υπαγόμενου στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ΝΠΔΔ» από τις 5/4

 

Στις 5/4 ξεκινά (και) στη Λάρισα η λειτουργία Κτηματολογικού Γραφείου, υπαγόμενου στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΝΠΔΔ», καθώς αποφασίστηκε η κατάργηση από τις 4/4  του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Λάρισας, για την οποία είναι αξιοσημείωτο ότι ουδέποτε υπήρξε επίσημη ενημέρωση του ΔΣΛ από τον Φορέα ή το αρμόδιο Υπουργείο.

Για την πληρότητα της ενημέρωσής σας, σας γνωστοποιούμε ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας, σε πλήρη εναρμόνιση άλλωστε και με τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Λάρισας, ευθύς μόλις έλαβε -έστω και ανεπισήμως- γνώση για τα ανωτέρω, προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, με σκοπό την παράταση του υφιστάμενου καθεστώτος, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής οριστικού Προϊσταμένου. Τόσο στα έγγραφα που αποστείλαμε, όσο και στις τηλεφωνικές επικοινωνίες με κάθε αρμόδιο αλλά και στην τηλεδιάσκεψη που κατόπιν της πίεσης που ασκήσαμε πραγματοποιήθηκε, με συμμετοχή εκπροσώπων του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας , του  Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Λάρισας και της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΝΠΔΔ», αναπτύχθηκε εκ μέρους μας -εις μάτην δυστυχώς- ,  μια σειρά λογικών επιχειρημάτων υπέρ της προσωρινής αναστολής της απόφασης περί άμεσης κατάργησης του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Λάρισας και αντίστοιχα διαδοχικής έναρξης λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Λάρισας υπαγόμενου στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΝΠΔΔ», ενώ τονίστηκε ο κίνδυνος δυσλειτουργίας/απορρύθμισης ενός τόσο νευραλγικού Υποθηκοφυλακείου-Κτηματολογικού Γραφείου και συνεπαγόμενης ταλαιπωρίας Δικηγόρων, Συμβολαιογράφων και πολιτών, η οποία αναπόφευκτα και δικαίως, θα προκαλέσει οργανωμένες μορφές διαμαρτυρίας. Σημειώνεται ότι την εκπεφρασμένη δέσμευση του Φορέα περί καταβολής κάθε απαραίτητης προσπάθειας για την άμεση και αποτελεσματική διαχείριση των τυχόν προβλημάτων που θα ανακύψουν (τα οποία δυστυχώς θεωρούμε περίπου βέβαια), ο ΔΣΛ την αντιμετωπίζει με τεράστια επιφύλαξη, λαμβανομένης υπόψιν την εμπειρίας από την έναρξη λειτουργίας αντίστοιχων Κτηματολογικών Γραφείων σε άλλες πόλεις.

Σημειωτέον ότι το θέμα αυτό συζητήθηκε κατά τη συνάντηση του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας με τον Γ.Γ. του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Πάνο Αλεξανδρή στις 31/3, ο οποίος με τη σειρά του δεσμεύτηκε να ασκήσει πιέσεις ώστε να επιτευχθεί η πλέον ομαλή μετάβαση στη διάδοχη κατάσταση .

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας θα παρακολουθεί προσεχτικά τη διαδικασία της σχετικής μετάβασης και θα παρεμβαίνει με σκοπό την επίτευξη των λιγότερων δυνατών παρενεργειών και την αντιμετώπισή τους.

Τέλος, συνιστούμε τους συναδέλφους να επισκεφθούν άμεσα τον ιστότοπο του Φορέα (https://www.ktimatologio.gr/el/e-services), όπου στο πεδίο «ηλεκτρονικές υπηρεσίες για επαγγελματίες», θα βρούν χρήσιμες και απαραίτητες πληροφορίες προς Δικηγόρους για τον τρόπο λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου υπό το νέο καθεστώς.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ