Ανακοίνωση της διευθύνουσας το Εφετείο Λάρισας Προέδρου Εφετών κ. Ευαγγελίας Καρδάση για την πολιτική συνεδρίαση της 09.03.2023

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση στο συνημμένο αρχείο

https://www.dslar.gr/wp-content/uploads/2023/03/202303091906052113.pdf