Ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία αποζημίωσης δικηγόρων νομικής βοήθειας

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Λάρισα 28 Μαρτίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

 

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 69 του Ν. 5016/2023 (Α’ 21/4-2-2023) και κατόπιν έγκρισης από το ΤΑΧΔΙΚ του οδικού χάρτη που εκπόνησαν η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για την πληρωμή των ανεξόφλητων ειδικών γραμματίων Νομικής Βοήθειας των ετών 2019, 2020, 2021 και 2022,  ΚΑΛΕΙΣΤΕ να υποβάλετε και να αναρτήσετε τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις, συνοδευόμενες από τα προβλεπόμενα έγγραφα τραπεζικών λογαριασμών, μέσω της νέας ειδικής πλατφόρμας του ΟΠΣ (Portal) της Ολομέλειας που τίθεται από σήμερα σε λειτουργία, το αργότερο έως και την Πέμπτη 20 Απριλίου 2023 και ώρα 23:59.

Την επόμενη ημέρα θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στο ΤΑΧΔΙΚ ο «Πίνακας Δικαιούχων και Οφειλόμενων Αποζημιώσεων» μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της πληρωμής.

ΠΡΟΣΟΧΗ :  Μετά την πάροδο της προθεσμίας δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα υπαγωγής στη διαδικασία του άρθρου 69 του Ν. 5016/2023, καθώς προβλέπεται η έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, όχι ατομικά ανά δικαιούχο, αλλά ανά Δικηγορικό Σύλλογο σύμφωνα με τον ως άνω πίνακα δικαιούχων και οφειλόμενων αποζημιώσεων.

Για τυχόν διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας (Πληροφορίες : κ. Νικόλαος Μπαντραλέξης, 2410.532044).

Επισυνάπτεται ο σχετικός οδηγός.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ