Καταστροφή αρχείου δικογραφιών του Πολιτικού Εφετείου Λάρισας ετών 2012 έως 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                                                                       Λάρισα, 19 Ιανουαρίου 2023

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ                                                                                                        Αριθ. Πρωτ. 188    

Ταχ. Δ/νση: Δικ. Μέγαρο

Πληροφορίες: Μ. Φιτσιώρη

Αριθμ. Τηλεφ: 2410-535-170 Fax: 2410- 252-009

e-mail: efetiolarpol@yahoo.com

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πολιτικό Εφετείο Λάρισας θα προβεί στην καταστροφή των σχετικών που αφορούν αποφάσεις των ετών 2012 έως και 2018 και παρακαλούντια οι κ.κ. δικηγόροι να παραλάβουν τα αντίστοιχα σχετικά τους, μέχρι την 28η Απριλίου 2023.-

Η Προισταμένη του Πολιτικού Τμήμαμτος

του Εφετείου Λάρισας

Μαριάνθη Φιτσιώρη