Ανακοίνωση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ. αναφορικά με την υπ’ αριθμ. 1/2023 Γνωμοδότηση του κ. Εισαγγελέα του Α.Π.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναφορικά με την υπ’αρ. 1/2023 Γνωμοδότηση του κ. Εισαγγελέα του Α.Π.

 

Λάρισα, 13.1.2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα 13.1.2023, με θέμα την υπ’αρ. 1/10.01.2023 Γνωμοδότηση του κ. Εισαγγελέα του Α.Π.  για ζητήματα που άπτονται του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών και αποφάσισε τα ακόλουθα:

1- Εκφράζει κατηγορηματικά την αντίθεσή του τόσο στην έκδοσή της, όσο και στο περιεχόμενό της και υιοθετεί πλήρως το κείμενο της από 12.1.2023 κοινής δήλωσης 16 καθηγητών και διδασκόντων Συνταγματικό Δίκαιο.

2- Το Σύνταγμα της χώρας στο άρθρο 19 κατοχυρώνει την ΑΔΑΕ ως ανεξάρτητη αρχή διασφάλισης του δικαιώματος απορρήτου των επικοινωνιών και δεν μπορεί να  περιοριστεί κατ’ ελάχιστο από το νομοθέτη. Βασική αρχή της συνταγματικής νομιμότητας είναι ότι το Σύνταγμα ερμηνεύει το νόμο και όχι ο νόμος το Σύνταγμα, όπως επιχείρησε ο κ. Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με την γνωμοδότησή του.

3- Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με το Ν. 4938/2022  τελεί υπό διπλό περιορισμό : α) να μην έχουν εισαχθεί τα νομικά ζητήματα στα δικαστήρια και β) το ζήτημα να είναι γενικότερου ενδιαφέροντος, με παγιωμένη μέχρι σήμερα θέση ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν γνωμοδοτεί επί ερωτημάτων που θέτουν ιδιώτες διάδικοι ή με οποιονδήποτε τρόπο εμπλεκόμενοι σε δικαστική διαδικασία.

4- Η Γνωμοδότηση του κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, επιτάχυνε παρά παρεμπόδισε τη συσπείρωση του συνόλου του νομικού κόσμου, διότι είναι άκαιρη (λόγω εκκρεμούς δίκης ενώπιον του ΣτΕ) και προέρχεται από αναρμόδιο όργανο, παρεμβαίνον σε μία ανεξάρτητη διοικητική αρχή με ύφος  ακατανόητα απειλητικό και σε κάθε περίπτωση μη προσήκον στον θεσμό του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

5- Στην παρούσα συγκυρία, ο νομικός κόσμος με  την καθολική  αντίδραση και αποδοκιμασία στη γνωμοδότηση του κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου -η οποία απειλεί την αρχή της διάκρισης των εξουσιών και τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρμοδιότητα των Ανεξάρτητων Αρχών-, έστειλε σαφές μήνυμα ενίσχυσης του Κράτους Δικαίου, διεύρυνσης και εμβάθυνσης της Δημοκρατίας  και υπεράσπισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως αυτά κατοχυρώνονται από το Συνταγματικό χάρτη της χώρας  και την ΕΣΔΑ.

6- Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας, στα πλαίσια των σκοπών και των αρμοδιοτήτων του κατ’ άρθρο 90 του Κώδικα Δικηγόρων, υπερασπιζόμενος τις αρχές και τους κανόνες του Κράτους Δικαίου σε μια δημοκρατική πολιτεία, παρακολουθεί με τη δέουσα προσοχή το  μείζον νομικό και πολιτειακό θέμα των παρακολουθήσεων των τηλεφωνικών επικοινωνιών με την επίκληση λόγων “εθνικής ασφάλειας”.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο