Ανακοίνωση σχετικά με το πλαίσιο της συνεχιζόμενης αποχής των μελών του ΔΣΛ από τις υποθέσεις του προγράμματος νομικής βοήθειας και των αυτεπάγγελτων διορισμών

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα 15 Δεκεμβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με το πλαίσιο της συνεχιζόμενης αποχής των μελών του ΔΣΛ από τις υποθέσεις του προγράμματος νομικής βοήθειας και των αυτεπάγγελτων διορισμών

Κατόπιν μερικής επικύρωσης της από 11.12.2022 απόφασης της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, το πλαίσιο της συνεχιζόμενης αποχής μας  από τις υποθέσεις του προγράμματος νομικής βοήθειας και των αυτεπάγγελτων διορισμών, διαμορφώνεται συνολικά ως εξής:

Από την αποχή των μελών του ΔΣΛ από τις υποθέσεις του προγράμματος νομικής βοήθειας και των αυτεπάγγελτων διορισμών, εξαιρούνται οι περιπτώσεις παραγραφών σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις, η συμπλήρωση ανώτατου ορίου προσωρινής κράτησης,  οι συνοδείες στις ποινικές υποθέσεις καθώς και οι  κατεπείγουσες περιπτώσεις, όπου υπάρχει αναπότρεπτος κίνδυνος, κατά την κρίση της επιτροπής αδειών (πχ διατροφή ανηλίκου, διατήρηση ψυχιατρικής κράτησης κ.ο.κ.)

Διευκρινίζεται ότι οι διορισμοί παραλαμβάνονται κανονικά και ακολούθως δηλώνεται η αποχή μας από τη συγκεκριμένη διαδικασία.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ