Πανελλαδική Στάση Εργασίας των Δικαστικών υπαλλήλων την Τετάρτη 7.12.2022, από τις 12.00 έως τέλος ωραρίου

Την Τετάρτη 7.12.2022, από τις 12.00 έως τέλος ωραρίου θα γίνει  Πανελλαδική Στάση Εργασίας των Δικαστικών υπαλλήλων.

Για την Τετάρτη 7.12.2022, ΔΕΝ ισχύει  η δίωρη διακοπή εργασίας 09.0011.00 (ισχύει μόνον η στάση εργασίας 12.00 – τέλος ωραρίου).