Επικύρωση εισήγησης Συντονιστικής Επιτροπής για αποχή στις 12.12.2022

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα 7 Δεκεμβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επικύρωση εισήγησης Συντονιστικής Επιτροπής για αποχή στις 12.12.2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, επικυρώνοντας τη σχετική από 5.12.2022 εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, για κήρυξη αποχής τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας έξω από το Υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και την κυβερνητική αδιαφορία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου,

Αποφάσισε :

Την αποχή των μελών του από κάθε παράσταση ενώπιον των Δικαστηρίων στις 12.12.2022 (Εξαιρούνται οι περιπτώσεις επικείμενης παραγραφής σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις, η επικείμενη συμπλήρωση ανώτατου ορίου προσωρινής κράτησης και οι συνοδείες στις ποινικές υποθέσεις, για τις οποίες θα χορηγείται άδεια από την αρμόδια επιτροπή).

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που πρόκειται να υποβάλουν αιτήσεις χορήγησης άδειας για παράστασή τους στις 12.12.2022, να το πράξουν, εφόσον τούτο είναι δυνατόν, μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής 9.12.2022.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ