Ανακοίνωση του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Λάρισας για τη λειτουργία του Παλιού Αρχείου του Πρωτοδικείου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι πληρεξούσιοι δικηγόροι που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν για υποθέσεις των οποίων σχετικά και αποφάσεις τηρούνται στο Παλιό Αρχείο του Πρωτοδικείου Λάρισας να προσέρχονται, εφόσον τούτο είναι εφικτό, μεταξύ των ωρών 10:00 έως 13:00 καθημερινά, κατά τις οποίες θα εξυπηρετούνται από δικαστικούς υπαλλήλους των Πολιτικών Τμημάτων του Πρωτοδικείου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Προϊσταμένη της Γραμματείας του Πρωτοδικείου.

Λάρισα, 20 Δεκεμβρίου 2022
Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Λάρισας

Δημήτριος Βασιλόπουλος
Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΟΡΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΛΙΟ ΑΡΧΕΙΟ
Από ώρα 10:00-13:00

27-12-2022 ημέρα Τρίτη γραφείο 7

28-12-2022 ημέρα Τετάρτη γραφείο 4

29-12-2022 ημέρα Πέμπτη γραφείο 6

30-12-2022 ημέρα Παρασκευή Αρχείο

2-1-2023 ημέρα Δευτέρα γραφείο 16

3-1-2023 ημέρα Τρίτη γραφείο 7

4-1-2023 ημέρα Τετάρτη γραφείο 4

5-1-2023 ημέρα Πέμπτη γραφείο 6

ΑΠΟ 9-1-2023 και μετά
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΛΙΟ ΑΡΧΕΙΟ
από ώρα 10:00-13:00

Δευτέρα γραφείο 16

Τρίτη γραφείο 7

Τετάρτη γραφείο 4

Πέμπτη γραφείο 6

Παρασκευή Αρχείο