Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ. την 14.11.2022 – ημερήσια διάταξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Λάρισα, 14 Νοεμβρίου 2022                                                  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                                                Αριθμ. πρωτ. 838

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ταχ. Δ/νση      : ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τ.Θ. 1004 – 41100 ΛΑΡΙΣΑ

Πληροφορίες   :         Γεώργιος Μητράς

Τηλέφωνο        :                   2410532044

FAX                :                     2410532042

E-mail            :                 dslar@dslar.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Λ. στις 15 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 σε τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. (2ος όροφος Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας).

 

ΘΕΜΑΤΑ ημερησίας διάταξης :

 

  • Συνεδρίαση Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων 4-5/11/2022. Ενημέρωση επί των εισηγήσεών της και λήψη αποφάσεων επ’αυτών.
  • Αξιολόγηση προϋποθέσεων για πραγματοποίηση νομικής εκδήλωσης περί κτηματολογικών αγωγών και λοιπών διαδικασιών περί τη λειτουργία του Κτηματολογίου.
  • Αίτημα-Πρόταση Βουλευτή Ν. Λάρισας Βασιλείου Κόκκαλη για συνδιοργάνωση επιστημονικής ημερίδας με αντικείμενο την πορεία υλοποίησης του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του Ν. 4738/2020 στο πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους».
  • Πλατφόρμα νομικού περιεχομένου «Qualex» – Οικονομική προσφορά εν όψει ανανέωσης της μεταξύ μας σύμβασης.
  • Ανακύψαν ζήτημα αναφορικά με τη λειτουργία των Εκπαιδευτηρίων της πόλης μας «Μ.Ν. Ράπτου», υπό το πρίσμα του άρθρου 90 παρ. ζ’ Κώδικα περί Δικηγόρων.
  • Ορισμός μέλους ΔΣΛ για τη συγκρότηση επιτροπής για την καταστροφή τμήματος περιττού αρχείου του Πρωτοδικείου Λάρισας.
  • Αίτημα μέλους ΔΣΛ με αρ. εισερχ. 810/11.11.2022.
  • Υπηρεσιακά θέματα – Προαγωγές Δικηγόρων.
  • Ανακοινώσεις – Ενημέρωση Προέδρου .

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΡΥΦΩΝ ΧΡ. ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ