Ανακοίνωση αποχής των μελών του ΔΣΛ στις 9 Νοεμβρίου 2022

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποχή μελών ΔΣΛ στις 9-11-2022

 

Το ΔΣ του ΔΣΛ, σε έκτακτη συνεδρίασή του στις 8-11-2022, με αφορμή τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης για αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στο ποσοστό του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και δηλώνοντας την συμπαράσταση των μελών του στα αιτήματα της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ, αποφάσισε την αποχή των δικηγόρων-μελών του την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022 από την άσκηση των καθηκόντων τους σε όλες τις δίκες και την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.

Οι εξαγγελίες της Κυβέρνησης περί επικείμενης αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών σε ποσοστό αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, είναι βέβαιο ότι θα επιβαρύνουν τους αυτοαπασχολούμενους, τις νέες και τους νέους αλλά και τους ασκούμενους δικηγόρους, οι οποίοι για πλέον της δεκαετίας βιώνουν καθημερινά το άγχος της επιβίωσης και την επίσπευση της οικονομικής αδυναμίας ανταπόκρισης στις επαγγελματικές και οικογενειακές τους ανάγκες.

Οι Δικηγόροι είναι ο μοναδικός επαγγελματικός κλάδος, που είδε κλειστά τα γραφεία του και τον φυσικό χώρο άσκησης του λειτουργήματός του (Δικαστήρια) για σχεδόν 2 έτη, εξαιτίας της πανδημίας και το Κράτος να δηλώνει απών από κάθε ενίσχυση και αρωγή.

Οι προηγούμενες αλλά και η νυν ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης όχι μόνο δεν έλαβαν τα απαραίτητα για την οικονομική στήριξη των Δικηγόρων αλλά φέρουν ακέραιη και την ευθύνη για την υποβάθμιση της ποιότητας της δικαιοσύνης, τόσο σε νομοτεχνικό επίπεδο όσο και σε οργανωτικό, με αποτέλεσμα η Χώρα μας να κατατάσσεται στις έσχατες μεταξύ των υπολοίπων χωρών της ΕΕ, στην ταχύτητα και στην ποιότητα απονομής της Δικαιοσύνης.

Σε μία τέτοια συγκύριά, με τις απειλές για πρόσθετη επέκταση των μέτρων από την ενεργειακή κρίση και την ραγδαία αύξηση των τιμών στα είδη πρώτης ανάγκης, η πρόθεση της Κυβέρνησης για μηνιαία αύξηση των ασφαλιστικών μας εισφορών από 01.01.2023, έρχεται να προσθέσει άλλο ένα βάρος στις πλάτες των Δικηγόρων, το οποίο δεν πρόκειται να επιτρέψουμε, τη στιγμή μάλιστα που χιλιάδες συνάδελφοι εξέπεσαν ή εκπίπτουν των ρυθμίσεων των οφειλών τους, χάνοντας έτσι και την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη.

Η πρόθεση της Κυβέρνησης για αύξηση των συντάξεων λόγω των επικείμενων εκλογών δεν μπορεί να βρει «χρηματοδότες» τους ελεύθερους επαγγελματίες, εκμεταλλευόμενη τον διανεμητικό χαρακτήρα του ασφαλιστικού μας συστήματος.

Κατόπιν τούτων το ΔΣ του ΔΣΛ αιτείται:

 1. Τη ματαίωση της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών των δικηγόρων από την 01/01/2023.
 2. Την απαλλαγή του ΦΠΑ στις νομικές υπηρεσίες
 3. Την επέκταση απαλλαγής των επιτηδευματιών από τον ΦΠΑ μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ
 4. Την άμεση καταβολή των οφειλομένων αμοιβών των Δικηγόρων από το ΤΑΧΔΙΚ στο πλαίσιο του προγράμματος νομικής βοήθειας στους πολίτες
 5. Τη θέσπιση του αφορολόγητου έως 12.000 ευρώ
 6. Την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος
 7. Την ένταξη των δικηγόρων σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα των συναρμόδιων υπουργείων
 8. Την στελέχωση των δικαστικών υπηρεσιών με ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές.

 

Κατά την ημέρα της αποχής θα χορηγείται άδεια από την ορισθείσα επιτροπή:

 1. Σε υποθέσεις όπου υφίσταται ζήτημα παραγραφής-προθεσμίας.
 2. Ειδικότερα, για ποινικές υποθέσεις, θα χορηγείται άδεια :

α) Όταν υπάρχουν προσωρινά κρατούμενοι και συμπληρώνεται το ανώτατο όριο κράτησης (12μηνο ή 18μηνο)

β) Στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α΄ βαθμό και επταετία σε β΄βαθμό.

 1. Ειδικότερα για αστικές και διοικητικές υποθέσεις, θα χορηγείται άδεια για τη συζήτηση προσωρινών διαταγών πάσης φύσεως και αιτήσεων αναστολών, συμπεριλαμβανομένων των αναστολών πλειστηριασμών, καθώς και στις υποθέσεις μικροδιαφορών που έχουν εισαχθεί κατ’ αρθρ.486 επ. ΚΠολΔ (νέο σύστημα) . Αυτονοήτως, προτάσεις, προσθήκες και υπομνήματα επί προθεσμία, κατατίθενται κανονικά χωρίς να απαιτείται άδεια.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ