Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ. την 11.10.2022 – ημερήσια διάταξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Λάρισα, 10 Οκτωβρίου 2022                                                  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                                                Αριθμ. πρωτ. 732

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ταχ. Δ/νση      : ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τ.Θ. 1004 – 41100 ΛΑΡΙΣΑ

Πληροφορίες   :         Γεώργιος Μητράς

Τηλέφωνο        :                   2410532044

FAX                :                     2410532042

E-mail            :                 dslar@dslar.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Λ. στις 11 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 σε τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. (2ος όροφος Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας).

ΘΕΜΑΤΑ ημερησίας διάταξης :

 

  • Ορισμός Δικηγόρου που θα συμμετάσχει ως μέλος της πενταμελούς επιτροπής για την πρόσληψη Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στον Δήμο Λαρισαίων, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της επιτροπής (ιδ. υπ’αρ. πρωτ. 44050/10.10.2022 έγγραφο Δήμου Λαρισαίων).
  • Ενημέρωση ΔΣ από τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής του, αναφορικά με :

Α) Το εκκρεμές προτεινόμενο πρόγραμμα προσεχών νομικών εκδηλώσεων του ΔΣΛ,

Β) Τη φάση υλοποίησης της ληφθείσας απόφασης για τον άμεσο εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του ΔΣΛ.

  • Συνεπικουρία του ΔΣΛ στο Επιμελητήριο Λάρισας, στα πλαίσια επικείμενης εκδήλωσής του, αναφορικά με τη χρήση και κατοχύρωση των εμπορικών σημάτων.
  • Επιστολή της «ΝΟΜΟΣ» αναφορικά με τροποποίηση επιμέρους όρων συνεργασίας, εν όψει της σύμβασης ανανέωσης χρήσης.
  • Υπηρεσιακά θέματα – Προαγωγές Δικηγόρων.
  • Ανακοινώσεις – Ενημέρωση Προέδρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΡΥΦΩΝ ΧΡ. ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ