Πρακτικό No 1 της οργανωτικής επιτροπής εξετάσεων των πανελλήνιου διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Περιφέρειας Εφετείου Λάρισας Β’ Εξ. Περιόδου 2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Β’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

 

 

 

Στη Λάρισα σήμερα 30.09.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, στον 2ο όροφο του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας, συνεδρίασε η οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού υποψηφίων Δικηγόρων Β’ εξεταστικής περιόδου 2022 της Περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας, αποτελούμενη από τους :

 

 • Τρύφωνα Τσάτσαρο – Πρόεδρο Δ.Σ. Λάρισας (τακτικό μέλος)
 • Χρήστο Στρατηγόπουλο – Πρόεδρο Δ.Σ. Βόλου (τακτικό μέλος)
 • Νικόλαο Γουγουλάκη – Πρόεδρο Δ.Σ. Τρικάλων (τακτικό μέλος)

 

και τον γραμματέα αυτής Κωνσταντίνο Παπουτσή, υπάλληλο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας,

προκειμένου να λάβει αποφάσεις επι των εξής θεμάτων :

 1. Ορισμός Προέδρου Οργανωτικής Επιτροπής
 2. Ελεγχος αιτήσεων και συνυποβληθέντων δικαιολογητικών, λήψη απόφασης περί της παραδοχής τους και σύνταξη σχετικού πίνακα .

 

Επί του 1ου θέματος :

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής ορίζεται ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Λάρισας Τρύφων Τσάτσαρος.

 

Επί του 2ου θέματος :

Υποβλήθηκαν 19 αιτήσεις, οι οποίες ελέγχθηκαν και διαπιστώθηκε ότι κάθε αίτηση συνοδευόταν αντίστοιχα από τα εξής :

 • Υπεύθυνη Δήλωση .
 • Πιστοποιητικό άσκησης.
 • Φωτοαντίγραφο πανεπιστημιακού πτυχίου ή ανάλογο πιστοποιητικό του πανεπιστημίου.
  Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Απόδειξη κατάθεσης ποσού εξήντα (60,00) ευρώ στον αριθμ. 5011091124939 (IBAN GR5101720110005011091124939) λογαριασμό της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς

 

 

Περαιτέρω διαπιστώθηκε ότι όλες οι αιτήσεις υποβλήθηκαν προσηκόντως.

Ως εκ τούτου, επικυρώνεται η συμμετοχή στον διαγωνισμό υποψηφίων Δικηγόρων Β’ εξεταστικής περιόδου 2022 της Περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας, των κάτωθι υποψηφίων :

 

Α/Α A.M. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 1671 ΣΛΕΪΜΑΝ ΙΩΑΝΝΑ-ΒΑΙΑ ΙΣΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
2 1678 ΜΑΛΕΣΚΑ ΜΕΝΤΙΑ ΙΣΟΥΦ ΛΑΡΙΣΑΣ
3 1680 ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
4 1681 ΖΩΓΡΑΦΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
5 1682 ΠΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
6 1683 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
7 1684 ΔΙΑΛΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
8 1685 ΚΟΚΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΝΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
9 1687 ΣΥΡΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
10 1688 ΛΕΒΗ ΝΑΤΑΛΙΑ-ΡΕΝΑ ΜΩΥΣΗΣ-ΜΩΡΙΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
11 1690 ΚΑΚΑΡΟΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
12 1691 ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
13 1179 ΒΑΛΚΑΜΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΛΟΥ
14 1180 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΛΟΥ
15 1181 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΒΟΛΟΥ
16 552 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
17 558 ΦΡΥΔΑ ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
18 559 ΡΑΚΟΒΙΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΖΩΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
19 560 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

Η Οργανωτική Επιτροπή