Ανακοίνωση του Τμήματος Διαθηκών του Ειρηνοδικείου Λάρισας για τις δημοσιέυσεις διαθηκών στη διάρκεια των θερινών διακοπών

 

Λάρισα 13/07/2022

Αριθμ. Πρωτ: 227/13-7-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Ταχ. Δ/νση: Δικ. Μέγαρο

Πληροφορίες: Μαρία Μπάλλα

Αριθμ. Τηλεφ: 2410-257-511

E-mail: eirlar@yahoo.gr

Προς

Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, αιτήσεις για δημοσίευση διαθηκών, δημόσιων και ιδιόγραφων, θα παραλαμβάνονται μέχρι 20 Ιουλίου 2022.

Η παραλάβη εκ νέου αιτήσεων και η δημοσίευσή των διαθηκών θα ξεκινήσει από 22 Αυγούστου 2022 και μετά.

Η Γραμματέας του Ειρηνοδικείου Λάρισας

Μαρία Μπάλλα

Τμήμα Διαθηκών