Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ. την 17.06.2022 και σε τακτική συνεδρίαση την 21.06.2022 – ημερήσια διάταξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               Λάρισα  16 Ιουνίου 2022                     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                                                                         Αριθμ. πρωτ.  446

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ταχ. Δ/νση      : ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τ.Θ. 1004 – 41100 ΛΑΡΙΣΑ

Πληροφορίες   :         Γεώργιος Μητράς

Τηλέφωνο        :                  2410532044

FAX                :                    2410532042

E-mail            :                dslar@dslar.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ενσωματώνονται δύο προσκλήσεις

μετά των αντίστοιχων ημερησίων διατάξεων )

 

Α.

    Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Λ. στις 17 Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.15 μ.μ. σε έκτακτη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα τελετών του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας (4ος όροφος).

 

ΘΕΜΑ ημερησίας διάταξης :

 

 • Ενημέρωση και διαμόρφωση θέσης του ΔΣΛ για τις εξελίξεις αναφορικά με την επιχειρούμενη τροποποίηση του άρθρου 349 Κ.Π.Δ. – Ενημέρωση αναφορικά με τον «Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών»

 

 

Β.

    Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Λ. στις 21 Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα τελετών του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας (4ος όροφος).

 

ΘΕΜΑΤΑ ημερησίας διάταξης :

 • Επέκταση διάρκειας σύμβασης μεταξύ ΔΣΛ και ΤΝΠ ΣΟΛΩΝ έως 30-6-2023, στα πλαίσια άσκησης μονομερούς δικαιώματός μας.
 • Συμπληρωματικός ορισμός μέλους του ΔΣΛ, ως μέλους της πενταμελούς επιτροπής που συστάθηκε για την πρόσληψη Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Λάρισας.
 • Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του ΔΣΛ για υπογραφή ειδικής εξουσιοδότησης-εντολής προς την Τράπεζα Πειραιώς αναφορικά με τη χρήση POS .
 • Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του ΔΣΛ για υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού με τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Περιφέρειας, με αντικείμενο την πρόσληψη τριών υπαλλήλων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός έτους, οι οποίοι θα διατεθούν στο Τ.Υ.Δ.Ε. και στο Τ.Α.Ν., προκειμένου να εργαστούν για την τακτοποίηση των πολυετών εκκρεμοτήτων των Τομέων και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικηγόρων της χώρας.
 • Πρόσληψη υπαλλήλου ΔΣΛ με σκοπό την κάλυψη κενής θέσης, κατόπιν συνταξιοδότησης Α.Δ. – Εισήγηση ορισθείσας επιτροπής περί του ακριβούς τρόπου μοριοδότησης των υποψηφίων.
 • Ενημέρωση μελών ΔΣ εκ μέρους της Οικονομικής Επιτροπής, για οικονομικές προσφορές στα πλαίσια της από 16.5.2022 σχετικής απόφασης του ΔΣ., αναφορικά με την εκτύπωση του νομικού περιοδικού «ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ» που εκδίδει ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας.
 • Συμπληρωματικό αίτημα οικονομικής ενίσχυσης Συλλόγου Πολιτισμού και Αθλητισμού Δικηγόρων Λάρισας (ΣΠΑΔΛ) (αρ. εισερχ. 397/2022).
 • Αίτημα Οργανωτικής Επιτροπής 37ου Πανελληνίου Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήματος Δικηγορικών Συλλόγων (αρ. εισερχ. 429/2022).
 • Ενημέρωση των μελών του ΔΣ από εκπρόσωπο της Οργανωτικής Επιτροπής 37ου Πανελληνίου Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήματος Δικηγορικών Συλλόγων που θα διεξαχθεί στη Λάρισα, αναφορικά με το σύνολο της μέχρι τώρα προετοιμασίας της διοργάνωσης.
 • Εγκριση κονδυλίου για την εκ του νόμου προβλεπόμενη επαναπιστοποίηση των ανελκυστήρων του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας.
 • Εγκριση κονδυλίου αντικατάστασης μπουτόν πυρασφάλειας Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας και συναφών υλικών.
 • Ανακοινώσεις-Ενημέρωση Προέδρου
 • Υπηρεσιακά θέματα

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για την πληρέστερη προετοιμασία σας, θα αποσταλούν στα mailσας έως την Παρασκευή 17/6 τα αναφερόμενα στην παρούσα έγγραφα .

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΤΡΥΦΩΝ ΧΡ. ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ