Ψήφισμα Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ (αρ. πρακτικού 27/10.05.2022)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 27

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, συνήλθε εκτάκτως σήμερα 10 Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 μεσημβρινή,κατόπιν της θλιβερής αναγγελίας του θανάτου του

 

ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ

Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας

και Ψηφίζει

 

  • Να εκφράσει τα συλλυπητήριάτου στηνοικογένεια του θανόντος ,
  • Να αποστείλει στεφάνι στηεξόδιο ακολουθία,
  • Να παραστεί ο Πρόεδρος του ΔΣΛ στην εξόδιο ακολουθία,
  • Να δημοσιευθεί τοπαρόνψήφισμα στην ιστοσελίδα του ΔΣΛ.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ       ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΝΕΛΛΑΚΗΣ