Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ. την 17.05.2022 – ημερήσια διάταξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Λάρισα  16 Μαΐου 2022                                                        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                                               Αριθμ. πρωτ. 345

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ταχ. Δ/νση      : ΜΕΓΑΡΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τ.Θ. 1004 – 41100 ΛΑΡΙΣΑ

Πληροφορίες   :         Γεώργιος Μητράς

Τηλέφωνο        :                   2410532044

FAX                :                     2410532042

E-mail            :                 dslar@dslar.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Λ. στις 17 Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα τελετών του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας (4ος όροφος).

 

ΘΕΜΑΤΑ ημερησίας διάταξης :

 

 • Ορισμός τριών (3) Δικηγόρων που θα συμμετάσχουν ως μέλη της πενταμελούς επιτροπής για την πρόσληψη Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στον Δήμο Λαρισαίων.
 • Ορισμός δύο (2) Δικηγόρων που θα συμμετάσχουν ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος αντίστοιχα, της Εξεταστικής Επιτροπής του διαγωνισμού πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων Δικαστικών Επιμελητών.
 • Πρόσληψη υπαλλήλου ΔΣΛ με σκοπό την κάλυψη κενής θέσης, κατόπιν συνταξιοδότησης Α.Δ. – Εισήγηση ορισθείσας επιτροπής σύνταξης προκήρυξης .
 • Αίτημα μελών ΔΣ με αρ. εισερχ. 331/2022.
 • Αίτημα μελών ΔΣ με αρ. εισερχ. 332/2022 .
 • Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης Συλλόγου Πολιτισμού και Αθλητισμού Δικηγόρων Λάρισας (ΣΠΑΔΛ) με αρ. εισερχ. 268/2022.
 • Διοργάνωση της τελικής φάσης πανελληνίου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος έτους 2022 – Ενημέρωση του ΔΣ για την πορεία των προετοιμασιών από μέλος της οργανωτικής επιτροπής .
 • Επιστολή εταιρίας που εκτυπώνει το νομικό περιοδικό «ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ» που εκδίδει ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας, αναφορικά με το κόστος εκτύπωσης
 • Αξιολόγηση προτάσεων-προσφορών για συνδρομές Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας.
 • Εισήγηση με αρ. εισερχ. 165/2022 της από 29.1.2021 συσταθείσης επιτροπής περί αναμόρφωσης μερίσματος και επαναπροσδιορισμού σχετικών κρατήσεων γραμματίου προείσπραξης .
 • Ανακοινώσεις-Ενημέρωση Προέδρου .
 • Παραιτήσεις – Προαγωγές.

201401162115095650