Πράξη για τον επαναπροσδιορισμό των υποθέσεων της δικασίμου της 2-5-2022 για τη δικάσιμο της 16-5-2022 του Ειρηνοδικείου Ελασσόνας

201401151849099190ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΠΡΑΞΗ   25 / 2022

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη τη διάταξη του άρθρου 260 παρ. 4 ΚΠολΔ, ως ισχύει δυνάμει του Ν. 4842/2021, και το ότι κατά την προσδιορισμένη δικάσιμο της 2ας Μαΐου 2022 δεν εισήχθησαν προς συζήτηση οι κάτωθι αναφερόμενες πολιτικές υποθέσεις, καθόσον μεταφέρθηκε για την ημέρα αυτή η υποχρεωτική αργία της 1ης Μαΐου 2022 (ΦΕΚ Β’1785/2022), ήτοι

Ειδική Διαδικασία περιουσιακών διαφορών: Η με αριθμ. εκθ. καταθ. 3/2021

Διαδικασία μικροδιαφορών: Η με αρ. εκθ.κατάθ. 30/2021 και 3/2022

Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων: Οι με αρ.εκθ.καταθ. 6/2022 και 2/2022

 

ΟΡΙΖΕΙ αυτεπαγγέλτως νέα δικάσιμο για τη συζήτηση όλων των ανωτέρω υποθέσεων την 16η Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00π.μ., στο ακροατήριο του δικαστηρίου, της Γραμματέως επιμελουμένης της εγγραφής στο πινάκιο ή έκθεμα και της προς ενημέρωση γνωστοποίησης της σχετικής νέας δικασίμου στο Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας.

Ελασσόνα, 3 Μαΐου 2022

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ