Πρακτικό της οργανωτικής επιτροπής εξετάσεων των πανελλήνιου διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Περιφέρειας Εφετείου Λάρισας Α’ Εξ. Περιόδου 2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Α’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

 

Στη Λάρισα σήμερα 10.05.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00, στον 2ο όροφο του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας, συνεδρίασε η οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού υποψηφίων Δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2022 της Περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας, αποτελούμενη από τους :

 • ΤρύφωναΤσάτσαρο – Πρόεδρο Δ.Σ. Λάρισας (τακτικό μέλος)
 • Νικόλαο Γουγουλάκη – Πρόεδρο Δ.Σ. Τρικάλων (τακτικό μέλος)
 • Ιωάννη Διαμαντή – Α’ Αντιπρόεδρο Δ.Σ. Βόλου (τακτικό μέλος)

και τον γραμματέα αυτής Κωνσταντίνο Παπουτσή, υπάλληλο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας,

προκειμένου να λάβει αποφάσεις επι των εξής θεμάτων :

 1. Ορισμός Προέδρου Οργανωτικής Επιτροπής
 2. Ελεγχος αιτήσεων και συνυποβληθέντων δικαιολογητικών, λήψη απόφασης περί της παραδοχής τους και σύνταξη σχετικού πίνακα .

 

Επί του 1ου θέματος :

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής ορίζεται ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Λάρισας Τρύφων Τσάτσαρος.

 

Επί του 2ου θέματος :

Υποβλήθηκαν 24 αιτήσεις, οι οποίες ελέγχθηκαν και διαπιστώθηκε ότι κάθε αίτηση συνοδευόταν αντίστοιχα από τα εξής :

 • Υπεύθυνη Δήλωση .
 • Πιστοποιητικό άσκησης.
 • Φωτοαντίγραφο πανεπιστημιακού πτυχίου ή ανάλογο πιστοποιητικό του πανεπιστημίου.
  Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Απόδειξη κατάθεσης ποσού εξήντα (60,00) ευρώ στον αριθμ. 5011091124939 (IBAN GR5101720110005011091124939) λογαριασμό της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς

 

 

Περαιτέρω διαπιστώθηκε ότι όλες οι αιτήσεις υποβλήθηκαν προσηκόντως.

Ως εκ τούτου, επικυρώνεται η συμμετοχή στον διαγωνισμό υποψηφίων Δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2022 της Περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας, των κάτωθι υποψηφίων :

 

 

Α/Α A.M. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 1662 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
2 1663 ΚΑΨΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
3 1664 ΣΕΡΕΤΙΔΗ ΒΑΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
4 1665 ΣΚΡΙΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
5 1668 ΚΡΗΤΙΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
6 1669 ΘΛΙΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
7 1672 ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
8 1673 ΚΩΣΤΑΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΣΟΦΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
9 1675 ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
10 1676 ΖΑΜΠΟΥΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
11 1677 ΜΥΛΩΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
12 1678 ΜΑΛΕΣΚΑ ΜΕΝΤΙΑ ΙΣΟΥΦ ΛΑΡΙΣΑΣ
13 1170 ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΛΟΣ
14 1174 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΛΟΣ
15 1175 ΜΑΜΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΛΟΣ
16 1176 ΜΑΜΟΥΡΗ ΗΛΙΑΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΛΟΣ
17 1177 ΣΚΑΛΙΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΛΟΣ
18 601 ΧΑΤΖΗΓΩΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
19 602 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
20 551 ΝΙΝΙΚΑ ΦΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
21 553 ΧΑΙΝΤΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
22 554 ΛΙΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
23 555 ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΙΝΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
24 556 ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΡΙΚΑΛΑ

 

Η Οργανωτική Επιτροπή