Πρακτικό No 2 της οργανωτικής επιτροπής εξετάσεων των πανελλήνιου διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Περιφέρειας Εφετείου Λάρισας Α” Εξ. Περιόδου 2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο2

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Α’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

 

 

 

Στη Λάρισα σήμερα 16.05.2022, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 15.00, στον 2ο όροφο του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας, συνεδρίασε η οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού υποψηφίων Δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2022 της Περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας, αποτελούμενη από τους :

  • ΤρύφωναΤσάτσαρο – Πρόεδρο,
  • Νικόλαο Γουγουλάκη,
  • Ιωάννη Διαμαντή

και τον γραμματέα αυτής Κωνσταντίνο Παπουτσή, υπάλληλο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας,

προκειμένου να λάβει αποφάσεις επι των εξής θεμάτων :

  1. Ορισμός οικήματος διεξαγωγής του διαγωνισμού
  2. Ορισμός προγράμματος διεξαγωγής του διαγωνισμού .

 

Επί του 1ου θέματος :

Ως χώρος διεξαγωγής των εξετάσεων ορίζεται η αίθουσα εκδηλώσεων του 4ου ορόφου του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας (Δευκαλίωνος και Πατρόκλου γωνία – Λάρισα).

 

Επί του 2ου θέματος :

Το πρόγραμμα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ορίζεται ως εξής (αναγράφεται η ώρα έναρξης):

  • Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία : Παρασκευή 27.5.2022 και ώρα 13.00
  • Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία :Παρασκευή 27.5.2022 και ώρα 15.00
  • Εμπορικό Δίκαιο : Σάββατο 28.5.2022 και ώρα 09.00
  • Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας : Σάββατο 28.5.2022 και ώρα 11.00
  • Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία : Κυριακή 29.5.2022 και ώρα 09.00.

 

Σημειώνεται ότι :

α) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με προφορική εξέταση, με φυσική παρουσία των υποψηφίων. Η εξέταση θα γίνει από έναν εξεταστή ανά μάθημα , αποκλειστικά σε πρακτικά θέματα κάθε εξεταζομένου μαθήματος και με τη χρήση ασχολίαστου αντίστοιχου Κώδικα.

β) Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσέλθουν στον ορισθέντα για τη διενέργεια των εξετάσεων χώρο και χρόνο. Η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους θα γίνει με έλεγχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς τους. Υποψήφιος που δεν είναι παρών στην αίθουσα κατά τον χρόνο αυτό, αποκλείεται του διαγωνισμού. Η χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια της εξέτασης ΔΕΝ επιτρέπεται . Εντός του χώρου των εξετάσεων επιβάλλεται η χρήση υγειονομικής μάσκας.

γ) Οι σχετικές αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας αναφορικά με τα εν γένει ισχύοντα στον παρόντα διαγωνισμό, είναι ανηρτημένες στον ιστότοπο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας (ιδ. «ανακοινώσεις» με ημερομηνία 5.4.2022).

δ) Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν ανά μάθημα σε επιμέρους ομάδες ως εξής : Από α/α1 έως και α/α6, από α/α7 έως και α/α12, από α/α13 έως και α/α17, από α/α18 έως και α/α24.

ε) Ο πίνακας των υποψηφίων έχει ως εξής:

 

Α/Α A.M. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 1662 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
2 1663 ΚΑΨΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
3 1664 ΣΕΡΕΤΙΔΗ ΒΑΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
4 1665 ΣΚΡΙΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
5 1668 ΚΡΗΤΙΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
6 1669 ΘΛΙΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
7 1672 ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
8 1673 ΚΩΣΤΑΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΣΟΦΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
9 1675 ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
10 1676 ΖΑΜΠΟΥΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
11 1677 ΜΥΛΩΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
12 1678 ΜΑΛΕΣΚΑ ΜΕΝΤΙΑ ΙΣΟΥΦ ΛΑΡΙΣΑΣ
13 1170 ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΛΟΣ
14 1174 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΛΟΣ
15 1175 ΜΑΜΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΛΟΣ
16 1176 ΜΑΜΟΥΡΗ ΗΛΙΑΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΛΟΣ
17 1177 ΣΚΑΛΙΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΛΟΣ
18 601 ΧΑΤΖΗΓΩΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
19 602 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
20 551 ΝΙΝΙΚΑ ΦΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
21 553 ΧΑΙΝΤΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
22 554 ΛΙΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
23 555 ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΙΝΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
24 556 ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΡΙΚΑΛΑ

 

Η Οργανωτική Επιτροπή