Κατάλογος μελών ΔΣΛ που έχουν συμβληθεί με τον e-EΦKA ως «πιστοποιημένοι επαγγελματίες»

Κατάλογος μελών ΔΣΛ που έχουν συμβληθεί με τον e-EΦKA

ως «πιστοποιημένοι επαγγελματίες»

 

20.05.2022

 

 

Οι Δικηγόροι Λάρισας που έχουν συμβληθεί με τον e.EΦKA ως Πιστοποιημένοι Επαγγελματίες για την εκτέλεση των καθηκόντων που περιγράφονται στο αρ. 255 παρ. 1 Ν. 4798/2021 και δήλωσαν αυτήν την ιδιότητά τους στην Γραμματεία του ΔΣΛ προκειμένου να συμπεριληφθούν στον αντίστοιχο κατάλογο, είναι με αλφαβητική σειρά οι εξής :

 

  1. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
  2. ΓΟΥΝΑΡΑ ΕΛΕΝΗ
  3. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
  4. ΠΑΤΕΤΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  5. ΠΟΥΛΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
  6. ΤΣΑΡΝΑΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  7. ΧΛΑΠΑΝΙΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο