Πράξη του διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για την ώρα εκδίκασης των υποθέσεων Ειδικής Διαδικασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αρ. Πράξης 694/2022

Εξαιτίας του γνωστού προβλήματος στο ακροατήριο του Πταισματοδικείου, εκδικάζονται ήδη στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου , ημέρα Τρίτη, οι υποθέσεις Εκούσιας Α’ (υπερχρεωμένα κ.λ.π ) και στη συνέχεια Ειδικής (αυτοκίνητα, εργατικές). Ενόψει αυτού και προκειμένου να αποφεύγεται η υποβολή δικηγόρων διαδίκων κλπ σε τυχόν δυσανάλογη αναμονή για την εκδίκαση των υποθέσεων της ειδικής ως άνω διαδικασίας, ορίζουμε προσωρινά και για τις δικασίμους της Τρίτης 31-5-2022, Τρίτης 7-6-2022 και Τρίτης 14-6-2022 ότι η εκδίκαση των υποθέσεων της ειδικής (αυτοκίνητα, εργατικές ) θα αρχίζει στις 10 πμ.

Λάρισα 25 Μαΐου 2022

Ο Διευθύνων το Ειρηνοδικείο Λάρισας

Ιωάννης Θεοδωράκης

Συνημμένα αρχεία:
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (664 KB)