Ανακοίνωση αποχής των μελών του ΔΣΛ από την δίκες συμφερόντων του Δημοσίου

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣΛ ΑΠΟ ΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.

31.5.2022

 

Το ΔΣ του ΔΣΛ, επικυρώνοντας την σχετική απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, που λήφθηκε σε συνέχεια της από 18.5.2022 απόφασης της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, με αφορμή την κατάθεση και συζήτηση στη Βουλή του Σχεδίου νόμου «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών», αποφάσισε την αποχή των Δικηγόρων μελών του την Τετάρτη 1.6.2022 και την Πέμπτη 2.6.2022, από δίκες συμφερόντων του Δημοσίου,ήτοι από δίκες στις οποίες το Δημόσιο ενάγει, ανακόπτει, εκκαλεί, αιτείται, προσφεύγει ή παρίσταται προς υποστήριξη κατηγορίας.

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο