Συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων – Δηλώσεις συμμετοχής στην σχετική κλήρωση – Προϋποθέσεις

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων – Δηλώσεις συμμετοχής στην σχετική κλήρωση – Προϋποθέσεις

6.4.2022

 

Προκειμένου να συγκροτηθούν κατ’άρθρο 147 Κώδικα Δικηγόρων τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων που υπάγονται στο Εφετείο Λάρισας, καλούνται τα μέλη του ΔΣΛ που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί, να το δηλώσουν εγγράφως στη Γραμματεία του ΔΣΛ το αργότερο έως την Τετάρτη 13.4.2022.

Γίνεται μνεία ότι κατ’άρθρο 147 παρ. 2 του Κώδικα Δικηγόρων, υποψήφια μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων δύνανται να είναι Δικηγόροι που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δεκαπενταετή δικηγορία, κατά δε την παρ. 3 του άνω άρθρου, ΔΕΝ δύνανται να είναι όσοι τελούν σε αναστολή, όσοι είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και όσοι έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, πλην της σύστασης και της επίπληξης.

 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο