Οδηγίες για την χρήση των ψηφιακών υπογραφών απομακρυσμένης πρόσβασης

Δείτε στο συνημμένο αρχείο τον αναλυτικό οδηγό για τον τρόπο χρήσης των ψηφιακών υπογραφών απομακρυσμένης πρόσβασης